DHKT

CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG SCIC NĂM 2021

18/08/2021

                  Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng thông báo chương trình học bổng SCIC của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh Vốn Nhà nước, Chi nhánh miền Trung như sau:

1.  Tiêu chuẩn và phương thức xét học bổng

1.1 Tiêu chí xét

-  Dành cho sinh viên khóa 44K, hệ chính quy có kết quả học tập tích lũy đạt loại Giỏi trở lên (tương đương 3.2 trở lên đối với thang điểm 4);

-  Chưa nhận học bổng của doanh nghiệp nào trong năm học 2020-2021;

-  Tích cực tham gia các hoạt động chung của Trường, cộng đồng và xã hội;

-  Có khả năng giao tiếp tốt bằng Tiếng Anh;

               1.2 Phương thức xét: Nhà trường sẽ chọn hồ sơ của 14 sinh viên đạt tiêu chí cao nhất gửi cho đơn vị cấp học bổng xét chọn 07 sinh viên.

2. Số lượng và giá trị học bổng

  Số lượng: 07 suất, giá trị mỗi suất: 10 triệu đồng.

3. Thời gian đăng ký và nộp hồ sơ

3.1. Sinh viên phải đăng ký thông tin: tại link trên fanpage của Phòng Công tác sinh viên.

3.2. Thời gian đăng ký và nộp hồ sơ: Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, các em scan hồ sơ và gửi trước vào email: phongcongtacsinhvien@due.edu.vn với tiêu đề “Hồ sơ xét học bổng SCIC 2021”, bản cứng có thể gửi sau và gửi trước ngày 17/09/2021 qua đường bưu điện về Phòng Công tác sinh viên, Trường Đại học Kinh tế.

3.3. Hồ sơ học bổng gồm có:

- Đơn xin học bổng SCIC (theo mẫu), lấy tại đây

- Đơn viết tay, trong đó nêu nguyện vọng, mục đích sử dụng tiền học bổng (nếu được nhận), hoàn cảnh gia đình (SCIC sẽ ưu tiên trao học bổng cho các SV học giỏi, gia đình khó khăn)…..;

- Bảng điểm các học kỳ, bằng tiếng Anh, giấy chứng nhận đã nhận học bổng khác (nếu có);

- Bản photo giấy chứng nhận tham gia các chương trình của trường, cộng đồng, xã hội; giấy khen/bằng khen (nếu có).