DHKT

Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2023 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2024

10/01/2024

Chiều ngày 9/1, Trường Đại học Kinh tế - ĐHĐN tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2023 và triển khai nhiệm vụ, phương hướng năm 2024 nhằm đánh giá những kết quả đạt được trong công tác xây dựng Đảng năm 2023 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ của năm 2024.


Tham dự Hội nghị, về phía Đảng ủy Đại học Đà Nẵng có đ/c Nguyễn Mạnh Toàn, Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, Phó giám đốc Đại học Đà Nẵng; đ/c Phan Kim Tuấn, Chánh văn phòng Đảng ủy Đại học Đà Nẵng; đ/c Nguyễn Văn Hân - Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy ĐHĐN.

Về phía Trường Đại học Kinh tế có đ/c Võ Thị Thúy Anh - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường; đ/c Lê Văn Huy - Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường; đ/c Huỳnh Thị Hồng Hạnh, Đảng ủy viên, Phó Hiệu trưởng Nhà trường; đ/c Ngô Văn Hà - Báo cáo viên Thành ủy Đà Nẵng  trình bày các nội dung cơ bản của Nghị quyết; đ/c Trương Bá Thanh, nguyên Bí thư Đảng ủy, Nguyên Hiệu trưởng Nhà trường; đ/c Võ Xuân Tiến, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Hiệu trưởng Nhà trường cùng toàn thể Đảng viên của Nhà trường.


Các đại biểu tham dự Hội nghị


Đồng chí Võ Thị Thúy Anh phát biểu khai mạc Hội nghị

Tại Hội nghị, Đảng bộ Trường Đại học Kinh tế báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2023 với ưu điểm, kết quả đạt được sau:

- Việc quán triệt, tổ chức thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết, quyết định, chỉ thị, kết luận của cấp trên: Năm 2023, các đồng chí trong BTV Đảng ủy Nhà trường, Chủ tịch Công Đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tham gia học tập bằng hình thức trực tuyến các nghị quyết của Đảng cấp trên như Hội nghị chuyên đề về công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên đến năm 2025 và những năm tiếp theo; Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền nội dung tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; Hội nghị quán triệt, triển khai các chương trình hành động của Thành ủy thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ VI Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) và các văn bản mới của Ban Thường vụ Thành ủy; Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ VIII Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về “tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy, không làm đúng, đầy đủ chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong tình hình hiện nay”.


Đồng chí Lê Văn Huy trình bày Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2023 

- Đảng ủy đã chỉ đạo sát sao việc thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác năm của Trường, kết quả các hoạt động đều được triển khai tốt, kịp thời điều chỉnh và đạt hiệu quả cao.

Công tác đào tạo: Đảng ủy đã chỉ đạo truyền thông mạnh mẽ công tác tuyển sinh; ban hành các quy chế, quy định, việc tổ chức học, quản lý quá trình học, xét thôi học và cảnh báo kết quả học tập, xét công nhận tốt nghiệp; hợp tác sinh viên các trường thuộc khối ngành kinh tế; rà soát, cập nhập nội dung đề cương chi tiết các học phần trong CTĐT các bậc; xây dựng chương trình đào tạo giảng dạy 100% bằng tiếng Anh đối với ngành Marketing, chuyển đổi ngành đào tạo “Khoa học dữ liệu và phân tích kinh doanh” bậc đại học thành ngành Khoa học dữ liệu phù hợp với mã ngành cấp IV của Bộ Giáo dục và Đào tạo mới ban hành. Do đó, công tác tuyển sinh đạt kết quả tốt, đạt gần 100% chỉ tiêu đề ra với điểm chuẩn trúng tuyển cao, năng lực ngoại ngữ của thí sinh trúng tuyển tốt. Xét tốt nghiệp và cấp bằng tốt nghiệp cho 09 NCS, 157 học viên bậc cao học, gần 2.637 sinh viên hệ chính quy, 31 sinh viên hệ vừa làm vừa học. Tuyển sinh thành công ngành Marketing giảng dạy 100% bằng tiếng Anh, tiếp tục tuyển sinh thành công ngành Kinh doanh quốc tế giảng dạy 100% bằng tiếng Anh, tuyển sinh hệ vừa làm vừa học tăng so với năm trước. Nhà trường đã tổ chức lớp hè cho sinh viên trao đổi và đã thu hút được sinh viên từ các trường trong khối kinh tế theo học.

Công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục: Đảng ủy đã chỉ đạo việc ban hành mới quy định tổ chức thi kết thúc học phần với nhiều nội dung cập nhật, trong đó các quy trình tác nghiệp trong lập kế hoạch, tổ chức thi, theo dõi, giám sát quá trình chấm thi cũng như nhập, công bố, quản lý và lưu trữ điểm thi được cải tiến, nhờ đó việc tổ chức đánh giá kết quả học tập của người học được thực hiện đảm bảo công bằng, chính xác, khách quan, nhanh chóng, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành kế hoạch đào tạo, sinh viên được phát bằng tốt nghiệp đúng hạn.

Đảng ủy đã chỉ đạo tốt việc tổ chức đánh giá ngoài 02 chương trình đào tạo Luật Kinh tế và Quản lý nhà nước theo Thông tư 04/2016 của Bộ GDĐT và 04 chương trình đào tạo gồm Hệ thống thông tin quản lý, Kinh doanh thương mại, Kinh tế, Quản trị nhân lực theo tiêu chuẩn AUN-QA 4.0. Cả 6 chương trình đều đã hoàn thành việc đánh giá ngoài và được công nhận trong năm. Chỉ đạo định kỳ tổ chức các cuộc khảo sát và hoàn thành báo cáo lấy các ý kiến phản hồi của các bên liên quan về mọi mặt hoạt động của Nhà trường. Các cuộc khảo sát ngày càng chuyên nghiệp, hiệu quả hơn và các kết quả khảo sát được cung cấp đến các đơn vị liên quan để làm cơ sở cải tiến chất lượng hoạt động của Trường. Chỉ đạo việc tổ chức nghiệm thu và đưa vào sử dụng ngân hàng đề thi kết thúc học phần đến năm 2025 100% các học phần đều có ngân hàng đề thi.

Công tác nghiên cứu khoa học - hợp tác quốc tế: Trên cơ sở Chiến lược Phát triển KH&CN giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn 2035, Đảng ủy chỉ đạo ban hành nhiều chính sách khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển công tác nghiên cứu khoa học và khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo. Năm học 2022 – 2023, Trường Đại học Kinh tế có nhiều thành tích nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế. Có 78 bài báo công bố quốc tế (trong đó có 61 bài báo thuộc danh mục WoS), 42 bài tham luận tại các hội thảo quốc tế, 109 bài báo trong nước thuộc danh mục Tạp chí được tính điểm của HĐGSNN, 73 bài đăng kỷ yếu các hội thảo khoa học quốc gia. Xuất bản 12 sách, giáo trình được đưa vào phục vụ giảng dạy. Tổ chức thành công 6 Hội thảo quốc tế; 7 Hội thảo quốc gia. Đặc biệt, qua nhiều năm, các hội thảo như ICOAF, COMB, MICA đã trở thành sự kiện khoa học thường niên có quy mô lớn và chất lượng cao, tạo dựng được thương hiệu của Trường Đại học Kinh tế trên bản đồ khoa học của Việt Nam và khu vực. Tạp chí Khoa học Kinh tế được phát hành định kỳ với số lượng bài phong phú, chất lượng và được Hội đồng Giáo sư nhà nước đánh giá điểm ở mức 0,75 điểm. Nhiều giáo viên và sinh viên của Trường đạt được những giải thưởng cao của khu vực ở các cấp khác nhau. Đảng ủy cũng đã chỉ đạo thực hiện thành công Báo cáo thường niên đánh giá kinh tế Đà Nẵng năm 2022 và đã nhận được sự đánh giá cao của các bên hữu quan. Đảng ủy hiện tiếp tục chỉ đạo thực hiện Báo cáo thường niên đánh giá kinh tế Đà Nẵng năm 2023 và các kịch bản tăng trưởng cho giai đoạn tiếp theo.

Công tác chuyển đổi số: Đảng ủy chỉ đạo việc hoàn chỉnh và xây dựng mới các phần mềm quản lý theo yêu cầu của các đơn vị chức năng trong Trường; thực hiện tốt việc quản lý, vận hành và bảo trì hệ thống máy tính, WIFI, đảm bảo an ninh bảo mật, hoạt động an toàn, thông suốt đối với hệ thống mạng của Trường; hỗ trợ cho giảng viên kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy và tăng cường giao lưu, trao đổi kinh nghiệm giữa các giảng viên. Công tác giảng dạy trực tuyến của trường Đại học Kinh tế đã phát huy hiệu quả, đảm bảo tiến độ công việc và kế hoạch đã đề ra...


Đồng chí Võ Thị Thúy Anh triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 của Đảng bộ Trường Đại học Kinh tế

Đồng thời, Hội nghị cũng đề ra phương hướng, nhiệm vụ công tác Đảng năm 2024 như sau: Tiếp tục xây dựng Đảng bộ Nhà trường là một tập thể đoàn kết, thống nhất; Chỉ đạo việc đổi mới công tác quản trị đại học theo gắn với việc chuyển đổi số; Chỉ đạo đẩy mạnh triển khai tự chủ đại học theo hướng chiều sâu, gắn trách nhiệm với trách nhiệm giải trình; công khai, minh bạch thông tin theo quy định; Tập trung chỉ đạo công tác nhân sự, kiện toàn nhân sự ở cấp trường và đơn vị khoa, phòng theo đúng quy trình; Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo để tuyển sinh thành công ở các bậc đào tạo, đặc biệt là đào tạo sau đại học; Lãnh đạo, chỉ đạo để tuyển dụng đủ chỉ tiêu cán bộ viên chức theo kế hoạch trong năm, tăng số lượng giảng viên tiếp tục học tiến sĩ theo đề án 89 và các đề án khác; Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo để tiếp tục phát triển hệ thống đảm bảo chất lượng bên trong…


Đồng chí Nguyễn Mạnh Toàn, Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, Phó giám đốc Đại học Đà Nẵng phát biểu chỉ đạo

Tại Hội nghị, Đảng bộ Trường Đại học Kinh tế đã khen thưởng các tập thể chi bộ và các đồng chí Đảng viên có nhiều thành tích đóng góp vào sự phát triển của Đảng bộ trong năm 2023


Đồng chí Võ Thị Thúy Anh khen thưởng 03 tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023


Đồng chí Nguyễn Mạnh Toàn khen thưởng các cá nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023


Đồng chí Võ Thị Thúy Anh khen thưởng các cá nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023


Đồng chí Võ Thị Thúy Anh khen thưởng các cá nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023


Đồng chí Lê Văn Huy khen thưởng các cá nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023

Sau Hội nghị, các Đảng viên tiếp tục nghe phổ biến, quán triệt những nội dung cơ bản các Nghị quyết đã được Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) thông qua:

- Nghị quyết Trung ương 8 khóa XIII về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”;

- Nghị quyết Trung ương 8 khóa XIII về “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới”;

- Nghị quyết Trung ương 8 khóa XIII về “Tiếp tục xây dựng đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới";

- Nghị quyết Trung ương 8 khóa XIII về “Tiếp tục phát huy truyền thống đại đoàn kết dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc".

- Nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận số 62-KL/TW ngày 15/6/2023 của Bộ Chính trị về thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.

- Nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy, không làm đúng, đầy đủ chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong tình hình hiện nay.

Đồng chí Ngô Văn Hà - Báo cáo viên Thành ủy Đà Nẵng  trình bày các nội dung cơ bản của Nghị quyết

Trung tâm CNTT&TT