DHKT

Video: Thúc đẩy nghiên cứu khoa học trong sinh viên

06/11/2023

Nghiên cứu khoa học không chỉ giúp cho sinh viên tiếp cận với lĩnh vực chuyên môn yêu thích mà còn tạo cho sinh viên một tác phong khoa học, rèn luyện cho sinh viên cách nhìn nhận vấn đề một cách khách quan, tiếp cận từ nhiều phía. Chính vì thế, hiện nay các hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên các trường đại học ngày càng được quan tâm, đẩy mạnh với nhiều chương trình hỗ trợ từ phía Nhà trường. Các sản phẩm khoa học, công nghệ được sinh viên quan tâm nghiên cứu thực hiện rất bài bản, được đánh giá cao, thể hiện tính ưu việt cả trên lý thuyết và ứng dụng thực tế. Qua đó cho thấy tài năng, đam mê nghiên cứu khoa học, ý tưởng sáng tạo cũng như khát vọng được cống hiến cho xã hội từ khi các em còn ngồi trên ghế Nhà trường. Phòng sư được thực hiện tại Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng.

Nguồn: Đài PT – TH Đà Nẵng