DHKT

Tọa đàm “Thiết kế và tổ chức môn học theo tiêu chuẩn quốc tế”: Góp phần tạo dựng môi trường học tập tiên tiến

23/06/2022

Sáng ngày 23/6, Công đoàn Trường Đại học Kinh tế, ĐHĐN tổ chức tọa đàm “Thiết kế và tổ chức môn học theo tiêu chuẩn quốc tế” với sự trình bày của TS. Trương Hồng Tuấn - giảng viên Khoa Thương mại điện tử, Trường Đại học Kinh tế. Tham dự buổi tạo đàm có TS. Nguyễn Thị Bích Thu - Chủ tịch công đoàn Trường cùng 30 giảng viên đến từ các khoa.


Tại buổi tọa đàm, TS. Trương Hồng Tuấn đã trao đổi, chia sẻ các kỹ năng về: Thiết kế môn học/học phần theo tiêu chuẩn quốc tế; Cung cấp phương pháp và tài nguyên hỗ trợ xây dựng môn học; Tổ chức môn học hiệu quả trên môi trường trực tuyến - Elearning. Từ đó, TS. Trương Hồng Tuấn trình bày các hoạt động giảng dạy phù hợp với chuẩn đầu ra gắn liền với chương bài giảng; có tính kế thừa, bao quát và hệ thống hóa các nội dung học tập, nâng cao cả kiến thức, kỹ năng và thái độ cho sinh viên.


TS. Trương Hồng Tuấn đã trao đổi, chia sẻ các kỹ năng cùng các giảng viên

Mục tiêu của Tọa đàm “Thiết kế và tổ chức môn học theo tiêu chuẩn quốc tế” nhằm giải đáp những câu hỏi về chuẩn đầu ra cho sinh viên sau các học phần như: Người học phải thể hiện thành công điều gì sau khi hoàn thành khóa học này? Người học sẽ chứng minh thành thạo trong các kết quả này như thế nào thông qua đánh giá của học phần; Làm thế nào để kết quả khóa học phù hợp với chương trình đào tạo; Làm thế nào để kết quả khóa học phù hợp với mục tiêu học tập của trường thông qua các bài đánh giá bắt buộc hoặc các khái niệm kiến thức và kỹ năng cốt lõi.


Buổi tọa đàm thu hút đông đảo giảng viên tham dự

Các giảng viên đã thảo luận sôi nổi, đóng góp nhiều ý kiến tích cực nhằm xây dựng thiết kế và tổ chức môn học theo tiêu chuẩn quốc tế, đồng thời tăng cường sử dụng và khai thác các tính năng hữu ích của hệ thống elearning của nhà trường nhằm góp phần xây dựng môi trường học tập tiên tiến.Các giảng viên lắng nghe và cùng đưa ra nhiều ý kiến góp ý xây dựng tại buổi tọa đàm

Kết thúc buổi tọa đàm, TS. Nguyễn Thị Bích Thu - Chủ tịch Công đoàn trường đã phát biểu, nhấn mạnh tầm quan trọng của các buổi tọa đàm chuyên môn. Từ đó, gợi mở nhiều vấn đề cần liên tục cập nhật, cải tiến để đáp ứng nhu cầu của sinh viên.

TS. Nguyễn Thị Bích Thu - Chủ tịch Công đoàn trường cảm ơn báo cáo viên và tổng kết sau buổi tọa đàm

Buổi tọa đàm là một trong những nhiệm vụ trong tâm năm 2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về “Tăng cường chuyển đổi số, đẩy mạnh cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin trong giáo dục và đào tạo; xây dựng hạ tầng học tập quốc gia; xây dựng kho học liệu số; tăng cường các điều kiện đảm bảo và kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy và học trực tuyến”.

Trung tâm CNTT&TT


 


 

Kết thúc buổi tọa đàm, TS. Nguyễn Thị Bích Thu - Chủ tịch Công đoàn trường đã phát biểu, nhấn mạnh tầm quan trọng của các buổi tọa đàm chuyên môn. Từ đó, gợi mở nhiều vấn đề cần liên tục cập nhật, cải tiến để đáp ứng nhu cầu của sinh viên.