DHKT

Xin chúc mừng Nghiên cứu sinh Bùi Trung Hiệp bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ trong khuôn dự án HTQT Nghiên cứu và Phát triển Khu vực về Logistics của Trường Đại học Kinh tế

05/05/2022
Trong khuôn khổ dự án 5.2 phê duyệt tại Ủy ban Hỗn hợp Thường trực lần thứ 11, giai đoạn 2022-2024, có tiêu đề "Tăng cường các hoạt động của một Trung tâm Nghiên cứu - Phát triển Khu vực về Logistics và Vận tải, chủ yếu ở cấp độ chính sách cụm (clustering) và quản lý một nền tảng liên cảng", cũng như các dự án ở giai đoạn hợp tác trước đây, giữa trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng và trường Đại học Liège, do Cơ quan Ngoại giao Wallonie-Bruxelles (WBI) tài trợ từ năm 2013, Nghiên cứu sinh Bùi Trung Hiệp (Phó Trưởng Phòng Công tác sinh viên - Giảng viên Khoa Quản trị kinh doanh) đã bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ, vào ngày 29 tháng 4 năm 2022, sau gần 5 năm nghiên cứu tại Liège, dưới sự bảo trợ của WBI từ năm 2017. 
Đề tài luận án là "Nghiên cứu về hành vi lái xe và rủi ro va chạm trên đường của người đi xe máy ở Đà Nẵng, Việt Nam", dưới sự hướng dẫn của Giáo sư Mario Cools (Giáo sư Cools là chuyên gia về Giao thông và Vận tải (Kỹ thuật Đô thị và Môi trường), Khoa Khoa học Ứng dụng - trường Đại học Liège) được thực hiện với mục đích áp dụng thành công các công cụ nghiên cứu phù hợp để phân tích hành vi lái xe máy và khám phá mối quan hệ giữa những hành vi đó với rủi ro tai nạn giao thông tại Việt Nam. 

Kết quả nghiên cứu của giảng viên Bùi Trung Hiệp sẽ hỗ trợ phát triển các công cụ đo lường, đánh giá các hành vi lái xe một cách đầy đủ hơn, cũng như triển khai các giải pháp phù hợp và hiệu quả, để hạn chế rủi ro tai nạn giao thông cho lái xe ở những quốc gia có hệ thống giao thông phụ thuộc lớn vào xe máy, như ở Việt Nam. Đề tài nghiên cứu này đã được Hội đồng Giám khảo đánh giá cao.

Có thể là hình ảnh về 6 người, mọi người đang ngồi, mọi người đang đứng và trong nhà

Có thể là hình ảnh về 1 người, đang đứng và văn bản cho biết 'LIÈGE université PHD DISSERTATION RESEARCH ON DRIVING BEHAVIOURS AND ON-ROAD CRASH RISKS AMONG MOTORCYCLISTS IN DANANG, VIETNAM Supervisor Professor Dr Mario COOLS Author: Hiep Trung BUI Liege 2022'

Xin chúc mừng Nghiên cứu sinh Bùi Trung Hiệp bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ. 

Đón đọc bài báo tại: https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/15389588.2022.2056598?fbclid=IwAR2nvOCjV-wEY1LrY7wbyu4Uo0ZZ9aYse__3wwmIReK1lE6_-3J85cEv064&journalCode=gcpi20

P.KH&HTQT