DHKT

Hoạt động đánh giá kiểm định chất lượng giáo dục theo chuẩn AUN-QA cho 3 chương trình đào tạo

20/08/2021

Tiếp nối thành công của các chương trình kiểm định trước, hoạt động đánh giá kiểm định chất lượng giáo dục theo chuẩn AUN-QA của 3 chương trình đào tạo cử nhân: Quản trị khách sạn, Ngân hàng, Tài chính doanh nghiệp lần này sẽ được tổ chức thông qua hình thức trực tuyến từ ngày 23/8 đến ngày 27/8/2021.

Thành phần Đoàn kiểm định AUN gồm các chuyên gia:

GS.TS. Fauza Ab. Ghaffar - kiểm định viên chương trình đào tạo Tài chính doanh nghiệp

PGS.TS. Giáo sư Tiến sĩ Robert Roleda - kiểm định viên chương trình đào tạo Tài chính doanh nghiệp

GS.TS Clarita Carillo - kiểm định viên chương trình đào tạo Ngân hàng

Asst. GS.TS Roberto Bruno Gozzoli - kiểm định viên chương trình đào tạo Ngân hàng

Asst. GS.TS Ornlatcha Sivarak - kiểm định viên chương trình đào tạo Quản trị khách sạn

PGS.TS. Giáo sư Tiến sĩ Rosula Reyes - kiểm định viên chương trình đào tạo Quản trị khách sạn

GS.TS Myrna S. Austria - kiểm định viên trưởng chương trình đào tạo ngôn ngữ Anh

TS. Ampapan Tuntinakhongul - kiểm định viên chương trình đào tạo ngôn ngữ Anh


Trong ngày làm việc đầu tiên, đoàn kiểm định sẽ xem video giới thiệu Trường. Tiếp đến, đại diện nhà trường phát biểu chào mừng và Đại diện Nhóm đánh giá AUN-QA sẽ phát biểu mở đầu hoạt động đánh giá. Đồng thời, đoàn kiểm định làm việc với Trưởng khoa, Phó trưởng khoa, Trưởng nhóm SAR, nghe Báo cáo tóm tắt của Trưởng khoa và phỏng vấn sinh viên.

Ngày làm việc thứ hai, đoàn kiểm định sẽ tìm hiểu các dịch vụ hỗ trợ sinh viên, giảng viên; trao đổi, phỏng vấn đối với cán bộ hỗ trợ của khoa và nhà trường.

Ngày làm việc thứ ba, đoàn kiểm định sẽ quan sát, tìm hiểu thông tin trên trang website tiếng Anh của nhà trường, phỏng vấn cựu sinh viên và nhà tuyển dụng. Cuối ngày làm việc thứ ba, các chuyên gia đánh giá sẽ có cuộc họp nội bộ.

Ngày làm việc thứ tư, các chuyên gia đánh giá AUN-QA sẽ đánh giá các tài liệu và làm việc với nhóm SAR.

Ngày làm việc cuối cùng, nhóm chuyên gia đánh giá AUN-QA sẽ trình bày kết quả làm việc, tóm tắt bài thuyết trình của Trưởng ban đánh giá và đại diện Nhóm đánh giá AUN-QA phát biểu kết thúc hoạt động đánh giá. Đại diện Trường Đại học Kinh tế, ĐHĐN sẽ nhận xét kết thúc hoạt động đánh giá.

Trải qua 45 năm xây dựng và phát triển, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng là một cơ sở đào tạo đại học đa ngành, đa cấp; một trung tâm nghiên cứu, tư vấn chuyển giao khoa học kinh tế và quản lý hàng đầu ở khu vực miền Trung, Tây Nguyên và cả nước. Trường hiện có 12 khoa, 01 bộ môn trực thuộc, 08 phòng chức năng, 8 trung tâm, 01 thư viện. Trường hiện đang đào tạo 29 chuyên ngành đại học; 7 chuyên ngành thạc sĩ và 5 chuyên ngành tiến sĩ, với quy mô tuyển sinh hàng năm hiện nay khoảng 3.000 sinh viên các hệ đào tạo. Ngoài ra, tại Trường còn có các chương trình liên kết đào tạo đại học, sau đại học với các trường đại học uy tín trên thế giới. Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng đã cung cấp cho đất nước trên 50.000 cử nhân, hàng nghìn thạc sĩ và tiến sĩ kinh tế. Những cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ tốt nghiệp từ Trường hiện đang có mặt trên mọi miền của Tổ quốc, nhiều người hiện đang nắm giữ các trọng trách cao nhất tại các địa phương, doanh nghiệp và các tổ chức khác ở khu vực miền Trung, Tây Nguyên và cả nước.

Trước đó, nhà trường đã có 05 ngành đào tạo được kiểm định thành công theo chuẩn quốc tế AUN QA là: Quản trị kinh doanh, Kế toán, Kiểm toán, Kinh doanh quốc tế, Marketing.

Hoạt động đánh giá kiểm định chất lượng giáo dục theo chuẩn AUN-QA cho 3 chương trình đào tạo diễn ra từ ngày 23/8 đến ngày 27/8/2021 sắp tới, sẽ góp phần nâng cao uy tín, chất lượng đào tạo, hướng đến mục tiêu chung là xây dựng Trường Đại học Kinh tế trở thành trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học, tư vấn chính sách và chuyển giao công nghệ quản lý kinh tế, kinh doanh hàng đầu Việt Nam theo các chuẩn mực quốc tế.

Trung tâm CNTT&TT