DHKT

Thông báo V/v đăng ký tham dự Buổi Giới thiệu thông tin về Du học Pháp

16/11/2020
Phòng KH&HTQT xin thông tin đến sinh viên, cán bộ, giảng viên của Trường Đại học Kinh tế về buổi Giới thiệu thông tin về du học Pháp cụ thể như sau:
1. Đối tượng: dành cho sinh viên, cán bộ, giảng viên của Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng có mong muốn tìm hiểu thông tin về du học Pháp
2. Nội dung:
Giới thiệu thông tin về hệ thống giáo dục đại học và sau đại học của Pháp, các định hướng, quy trình tuyển sinh, thời hạn và cách thức dự tuyển cũng như giải đáp thắc mắc của sinh viên, cán bộ, giảng viên về du học Pháp. 
Chương trình buổi giới thiệu cụ thể như sau:

✔Văn nghệ
✔Giới thiệu về Du học Pháp tổng quát
✔Giới thiệu về các chương trình Master của DNIIT
✔Văn nghệ
✔Giới thiệu về các chương trình học bổng Pháp
✔Hỏi đáp
✔Mini game

3. Thời gian và địa điểm:
8h30 ngày 27/11/2020 tại Hội trường E – Trường Đại học Kinh tế, 71 Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng
4. Thành phần:
- GS TSKH Lê Thành Nhân, Viện trưởng Viện DNIIT-UCA;
- TS Đoàn Thị Ngọc Cảnh, Giảng viên, Phụ trách Trung tâm NiceCAMPUS;
- Anh Nguyễn Bá Nam, Phụ trách Văn phòng Campus France Đà Nẵng;
- Jan Mariane, Campus France Hà Nội;
- Don Juliette, Campus France Thành phố Hồ Chí Minh;
- Samuel Delameziere, Giám đốc Viện Pháp Đà Nẵng;
- Botton Marc, Giảng viên, Viện Pháp Đà Nẵng
5. Đăng ký tham dự:
Sinh viên, cán bộ, giảng viên mong muốn tham dự buổi giới thiệu vui lòng đăng ký tham gia tại link sau: https://forms.gle/draZYpGZqTDmdzCx5

(Có cộng điểm ngoại khóa cho sinh viên)