DHKT

Đại hội các Chi bộ thuộc Đảng bộ Trường Đại học Kinh tế: Đoàn kết, quyết tâm hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu đề ra trong nhiệm kỳ 2020 - 2022

13/05/2020

Được sự đồng ý của Đảng bộ Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng, vừa qua, 18 Chi bộ trực thuộc đã tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022 nhằm đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết của Chi bộ trong nhiệm kỳ 2017 - 2020, trên cơ sở đó xây dựng phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm của các chi bộ trong thời gian tới, đồng thời bầu ra cấp ủy để tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022.

 

Tại Đại hội, các Chi bộ đã tập trung thảo luận, phân tích đánh giá đúng thực trạng kết quả lãnh đạo, thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ 2017 - 2020, những kết quả đã đạt được, nêu những mặt còn hạn chế và rút ra những bài học kinh nghiệm. Khắc phục những khó khăn, trong thời gian qua, các Chi bộ luôn chú trọng đến công tác xây dựng Đảng bộ, Chi bộ trong sạch, vững mạnh và hoàn thành tốt xuất sắc các nhiệm vụ chính trị được Đảng bộ Trường giao phó. Đặc biệt, Đảng ủy Trường đã chỉ đạo các Chi bộ chuẩn bị tốt cho công tác kiểm định chất lượng giáo dục theo chuẩn AUN-QA, kết quả đã thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kiểm định chất lượng giáo dục AUN-QA đối với 5 ngành đào tạo trong năm 2018 và 2019, góp phần nâng cao vị thế của Trường Đại học Kinh tế và Đại học Đà Nẵng trong các bảng xếp hạng giáo dục uy tín.

 

Các Đảng viên trong Chi bộ tham gia đầy đủ và nghiêm túc các buổi học Nghị quyết Trung ương và của Đảng bộ Trường. Đảng bộ lãnh đạo thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Quy định số 101-QĐ/TW ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là công chức lãnh đạo chủ chốt tại Chi bộ.

Đại hội các Chi bộ đã biểu quyết từng chỉ tiêu cụ thể đề ra trong nhiệm kỳ 2020 – 2022 như:

- Các chi bộ tiếp tục nâng cao nhận thức về chính trị tư tưởng cho Đảng viên và quần chúng trong Chi bộ, làm tốt công tác phê bình và tự phê bình, thường xuyên rèn luyện, tu dưỡng đạo đức phẩm chất của người Đảng viên để quần chúng noi theo.

- Các đơn vị tiếp tục khuyến khích cán bộ, giảng viên tham gia giảng dạy các chương trình chất lượng cao và tích cực tham gia các phong trào Nghiên cứu khoa học, công bố các công trình nghiên cứu khoa học trên các tạp chí uy tín thuộc danh mục ISI/Scopus.

- Tiếp tục xúc tiến tham gia kiểm định chất lượng giáo dục chương trình cử nhân theo tiêu chuẩn AUN đối với các ngành còn lại.

- Về công tác chuyên môn, nghiên cứu khoa học, ứng dụng hiệu quả hệ thống giảng dạy qua e-learning và xây dựng tốt phong trào truyền thông, quảng bá về hình ảnh trường với các đối tác.

- Tiếp tục chủ trương xây dựng các hoạt động ngoại khóa, phát triển các kỹ năng mềm cho sinh viên, quan tâm hơn nữa đến đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ giảng viên trong khoa, thực hiện các hỗ trợ kịp thời đối với những cán bộ trẻ; tăng cường kết nạp Đảng viên mới.Tại Đại hội, các Chi bộ đã bầu ra Chi uỷ nhiệm kỳ 2020 – 2022, đây là những đồng chí, đủ tiêu chuẩn, có năng lực và trình độ để lãnh đạo các Chi bộ thực hiện thành công Nghị quyết mà Đại hội đề ra.Với sức mạnh đoàn kết, chung sức chung lòng, Đảng viên thuộc Đảng bộ Trường Đại học Kinh tế nỗ lực phấn đấu vượt qua thử thách, hoàn thành toàn diện các mục tiêu nhiệm kỳ 2020 - 2022 và thực hiện thắng lợi nhiệm vụ nâng cao chất lượng giáo dục – đào tạo, nghiên cứu khoa học, xây dựng Nhà trường trở thành Trường đại học định hướng nghiên cứu hàng đầu Việt Nam và vươn ra tầm khu vực.

Trung tâm CNTT & TT