DHKT

UBND thành phố Đà Nẵng khen thưởng 3 nhà khoa học Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng

22/04/2020

Theo thông báo mới nhất của UBND thành phố Đà Nẵng về việc khen thưởng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động công nghệ năm 2019, Trường Đại học Kinh tế có 3 tác giả nhận được vinh dự này với 5 bài báo thuộc danh mục các tạp chí ISI. Các cá nhân thuộc Trường Đại học Kinh tế nhận được khen thưởng của UBND thành phố gồm:

Bằng khen cho tác giả có bài báo khoa học xuất xắc được công bố trên Tạp chí khoa học có uy tín:
- NCS Phan Đình Anh, Khoa Ngân hàng  
Bằng khen cho tác giả có bài báo khoa học được công bố trên Tạp chí khoa học có uy tín:
- TS. Sử Ngọc Diệp, Khoa Du lịch
- TS. Nguyễn Thị Thiều Quang, Khoa Ngân hàng.


Từ trái qua: NCS. Phan Đình Anh; TS. Sử Ngọc Diệp; TS. Nguyễn Thị Thiều Quang

Với những nỗ lực đóng góp cho hoạt động nghiên cứu khoa học & công nghệ trong thời gian qua, các giảng viên của Trường Đại học Kinh tế đã nhiều năm liên tiếp được nhận giải thưởng Khoa học & Công nghệ của UBND thành phố Đà Nẵng. Thành tích của 3 giảng viên trên là tin vui cho hoạt động nghiên cứu khoa học của Nhà trường trong năm 2020, đồng thời sẽ là động lực để các nhà khoa học DUE tiếp tục phát huy say mê sáng tạo, tìm tòi tri thức mới, hướng đến mục tiêu đưa Trường Đại học Kinh tế trở thành trung tâm nghiên cứu xứng tầm khu vực.

Thông báo khen thưởng của UBND thành phố Đà Nẵng, xem tại: https://dost.danang.gov.vn/chi-tiet-tin-tuc?dinhdanh=3923001&cat=2601

Trung tâm CNTT & TT