DHKT

Hội thảo khoa học “Mô hình cân bằng tổng thể và các phương pháp phân tích tác động của các Hiệp định thương mại tự do đến cơ cấu kinh tế quốc gia”

23/03/2018

Sáng ngày 23/3, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng đã phối hợp với Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế tổ chức hội thảo khoa học quốc gia về “Mô hình cân bằng tổng thể và các phương pháp phân tích tác động của các Hiệp định thương mại tự do đến cơ cấu kinh tế quốc gia”. Hội thảo có sự tham dự của các nhà khoa học trong và ngoài nước đến từ Viện Nghiên cứu phát triển Việt Nam, Đại học Herriot-Watt (Anh), Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế, các trường đại học trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và các nhà khoa học, giảng viên, nghiên cứu sinh, học viên, sinh viên Trường Đai học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng.PGS.TS. Trần Đình Khôi Nguyên - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng phát biểu khai mạc hội thảo

Trong lời phát biểu khai mạc, PGS.TS. Trần Đình Khôi Nguyên – Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng bày tỏ niềm vinh dự khi là đơn vị tổ chức hội thảo đầu tiên trong chuỗi các hội thảo và tọa đàm khoa học thuộc khuôn khổ Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp Quốc gia giai đoạn 2016-2020 (KX.01/16-20) về “Nghiên cứu những vấn đề trọng yếu về khoa học xã hội và nhân văn phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Thông qua hội thảo, ban tổ chức hy vọng các nhà khoa học sẽ có dịp chia sẻ, thảo luận và trao đổi về ứng dụng mô hình cân bằng tổng thể và các phương pháp phân tích tác động của các hiệp định thương mại tự do đến cơ cấu kinh tế quốc gia, từ đó tạo lập một kênh trao đổi, chia sẻ tri thức học thuật, tăng cường trao đổi, hợp tác nghiên cứu khoa học giữa các nhà khoa học đầu ngành trong nước và quốc tế.


GS.TS. Paul Hare - Đại học Herriot-Watt - diễn giả chính của hội thảo trình bày đề tài Modelling trade in Vietnam

Hội thảo tập trung thảo luận về 4 chủ đề chính:

- Cơ sở lý thuyết về thương mại tự do và tác động của các hiệp định thương mại tự do đến nền kinh tế.

- Cơ sở lý thuyết về Mô hình cân bằng tổng thể (CGE), Dự án Phân tích Thương mại Toàn cầu (GTAP), và ứng dụng trong phân tích tác động của thay đổi chính sách kinh tế vĩ mô.

- Mô hình cân đối liên ngành, Mô hình cân đối liên vùng, Ma trận hạch toán xã hội, Mô hình lực hấp dẫn (Gravity Model) và ứng dụng trong phân tích tác động của thay đổi chính sách kinh tế vĩ mô.

- Ứng dụng các mô hình kinh tế lượng để nghiên cứu tác động của các hiệp định thương mại tự do đến nền kinh tế quốc dân.


PGS.TS. Nguyễn Mạnh Toàn -  Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng


TS. Bùi Trinh trình bày đề tài  Phân tích vào – ra liên vùng tại Đông Nam bộ, Tây Nam bộ và phần còn lại của Việt Nam

Trong phiên toàn thể, các diễn giả đã trình bày các đề tài liên quan đến Modelling trade in Vietnam (GS.TS. Paul Hare – Đại học Herriot-Watt); Ứng dụng mô hình CGE trong phân tích tác động của thay đổi chính sách kinh tế vĩ mô (PGS.TS. Nguyễn Mạnh Toàn – Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng); Phân tích vào – ra liên vùng tại Đông Nam bộ, Tây Nam bộ và phần còn lại của Việt Nam (TS. Bùi Trinh – Viện Nghiên cứu phát triển Việt Nam), Ước lượng và kiểm định mô hình cân bằng tổng thể theo cách tiếp cận ME (PGS.TS. Võ Thị Thúy Anh – Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng), Áp dụng phương pháp hồi quy lên mô hình lực hấp dẫn trong phân tích tác động các hiệp định thương mại tự do đối với kinh tế Việt Nam (TS. Hoàng Thanh Hiền – Đại học Duy Tân). Hầu hết các chủ đề đều đánh giá sự tác động cũng như tìm kiếm những phương pháp phân tích tác động của các hiệp định thương mại tự do đến cơ cấu kinh tế quốc gia.


PGS.TS. Võ Thị Thúy Anh - Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà NẵngTS. Hoàng Thanh Hiền - Đại học Duy Tân

 

Các nhà khoa học đã có những thảo luận sôi nổi

Tại phiên thảo luận, các chuyên gia, nhà nghiên cứu cũng đã thảo luận sôi nổi về chủ đề thương mại tự do và tác động của các hiệp định thương mại tự do đến nền kinh tế, bên cạnh những đề xuất, đóng góp ý kiến về ứng dụng các mô hình kinh tế lượng liên quan đến đánh giá tác động của các hiệp định thương mại tự do.


Trung tâm CNTT & TT