DHKT

Hội nghị tổng kết khoa học và hợp tác năm học 2022-2023 của Trường Đại học Kinh tế

01/10/2023

Kính gửi Quý Thầy Cô.

Trường Đại học Kinh tế - ĐHĐN tổ chức Hội nghị tổng kết Khoa học và Hợp tác quốc tế năm học 2022-2023 và phương hướng năm học 2023-2024, cụ thể:

Thời gian: 14h15 Thứ Hai, ngày 02/10/2023

Địa điểm: Phòng họp E101, Trường ĐHKT.

Thông tin chi tiết tại link Lịch tuần 10: http://due.udn.vn/vi-vn/lichtuan/cid/466

Trân trọng kính thông báo.

P.KH&HTQT