DHKT

Thông báo điều chỉnh lịch học Tuần Sinh hoạt công dân - Sinh viên, Khóa 48K

30/09/2022

Do ảnh hưởng của cơn bão số 4, Nhà trường cho sinh viên nghỉ học từ chiều ngày 26/9 đến hết ngày 28/9/2022. Để đảm bảo các nội dung phổ biến đến cho Tân sinh viên, Nhà trường thông báo thay đổi lịch học Tuần Sinh hoạt công dân – Sinh viên khóa 48K như sau:

 Lịch học mới: Bắt đầu từ Thứ Sáu ngày 30/9/2022

Sinh viên xem lịch học xem  tại đây

Danh sách các nhóm học, xem tại đây

Nhà trường thông báo cho đến Tân sinh viên khóa 48K được biết. Các em theo dõi thông tin tại địa chỉ http://due.udn.vn, các trang fanpage của Trường Đại học Kinh tế - ĐHĐN và Phòng Công tác sinh viên để nắm thông tin lịch học.

Trân trọng.