DHKT

THÔNG BÁO: Danh sách tân SV khóa 48K được xét ở Nội trú KTX trường

26/09/2022

       TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

       TRUNG TÂM HTSV & QHDN                                                                      Độc lâp – Tự do – Hạnh phúc

                                                                                                                          Đà Nẵng, ngày 20 tháng 9 năm 2022


THÔNG BÁO

Danh sách Tân sinh viên khóa 48K được xét ở nội trú tại KTX trường

 

Trung tâm Hỗ trợ sinh viên và QHDN, Văn phòng quản lý KTX sinh viên thông báo về Danh sách Tân SV khóa 48K được xét ở nội trú tại KTX trường và Hướng dẫn hoàn thành Hồ sơ, cụ thể như sau:

BƯỚC 1. DANH SÁCH ĐƯỢC XÉT Ở NỘI TRÚ: Xem TẠI ĐÂY

BƯỚC 2: Chuẩn bị Hồ sơ đăng ký, bao gồm: 

        

- 01 CCCD/CMND

(photo cùng trên 1 tờ A4 không cắt nhỏ),

- 01 Ảnh thẻ 4x6;

- Các giấy tờ minh chứng Đối tượng ưu tiên mới nhất năm 2022 (bản photo).

- 01 Hợp đồng nội trú (SV nhận tại Văn phòng Quản lý KTX khi nộp hồ sơ nội trú)

- Các khoản lệ phí

BƯỚC 3: Nộp "Hồ sơ đăng ký" và Nhận phòng ở

- Thời hạn nộp hồ sơ: từ ngày 21 đến ngày 23 tháng 9 năm 2022 trực tiếp tại Văn phòng quản lý KTX (tầng 1, khu KTX trường)

- Sau khi hoàn thành việc nộp hồ sơ, sinh viên sẽ được bàn giao nhận phòng vào ở ngay.

Lưu ý: Nếu sinh viên không hoàn thành việc nộp hồ sơ trong thời gian trên, sẽ bị loại khỏi danh sách được xét ở nội trú và bổ sung các sinh viên khác.

Ngoài ra, Tân Sinh viên có thể liên hệ đăng ký nội trú tại KTX sinh viên của Thành phố (cách Trường ĐH Kinh tế khoảng 1km). Thông tin tham khảo: http://ktxdn.vn

Các thông tin về chỗ trọ, phòng trọ cho thuê sẽ được đăng tải và cập nhật trên kênh thông tin facebook của Trung tâm Hỗ trợ sinh viên và Quan hệ doanh nghiệp (https://www.facebook.com/hotrosinhviendhkt), sinh viên có quan tâm vui lòng theo dõi thông tin tại trang facebook này.