DHKT

Lịch học "Tuần Sinh hoạt công dân - Sinh viên Đầu khóa" và Chương trình định hướng dành cho Tân sinh viên, Khóa 48K

28/09/2022

Trường Đại học Kinh tế - ĐHĐN thông báo lịch học Tuần Sinh hoạt công dân - Sinh viên Đầu khóa và Chương trình định hướng dành cho Tân sinh viên khóa 48K.

Sinh viên xem Kế hoạch Tuần Sinh hoạt công dân - Sinh viên tại đây

Trân trọng.