DHKT

Thông báo: Về việc Đăng ký Ký túc xá Trường (dành cho tân sinh viên khóa 48K)

16/09/2022

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ                                                                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRUNG TÂM HTSV & QHDN                                                                             Độc lâp – Tự do – Hạnh phúc

                                                                                                                          Đà Nẵng, ngày 15 tháng 9 năm 2022


THÔNG BÁO

Đăng ký nội trú tại KTX trường đối với Tân sinh viên khóa 48K.

 

Trung tâm Hỗ trợ sinh viên và QHDN, Văn phòng quản lý KTX sinh viên thông báo về việc tiếp nhận Đăng ký nội trú KTX trường cho tân sinh viên khóa 48K; cụ thể như sau:

I.    ĐỐI TƯỢNG VÀ CHỈ TIÊU

1.   Số lượng: 100 chỗ ở

2.   Đối tượng: Là tân Sinh viên khóa 48K thuộc đối tượng chính sách dưới đây

Đối tượng

Tên đối tượng ưu tiên

(xét thứ tự từ trên xuống)

Giấy tờ Minh chứng cần nộp

1

SV đạt giải trong các kỳ thi Quốc tế, quôc gia

Giấy chứng nhận đạt giải

2

SV là con của Liệt sỹ, con của TB, BB người có công với CM hoặc con của người được hưởng chính sách như TB

1/ Giấy chứng nhận Liệt sỹ hoặc Thẻ Thương binh, Bệnh binh
2/ Giấy khai sinh hoặc Sổ hộ khẩu (tất cả các trang có thông tin)

3

SV người dân tộc thiểu số

CMND (cả 2 mặt), nếu không có CMND thì Sổ hộ khẩu

4

SV là người khuyết tật

Giấy xác nhận tình trạng khuyết tật

5

SV mồ côi cả cha lẫn mẹ

1/ Giấy trích lục khai tử
2/ Giấy khai sinh hoặc Sổ hộ khẩu (tất cả các trang có thông tin)

6

SV thuộc gia đình hộ Nghèo

Sổ hộ nghèo năm 2022 hoặc Giấy chứng nhận Gia đình thuộc Hộ nghèo năm 2022

7

SV mồ côi Cha (hoặc Mẹ) và gia đình có hoàn cảnh khó khăn

1/ Giấy trích lục khai tử
2/ Giấy xác nhận gia đình khó khăn của địa phương

8

SV thuộc gia đình hộ Cận nghèo

Sổ Cận nghèo năm 2022 hoặc Giấy chứng nhận Gia đình thuộc Hộ cận nghèo năm 2022

3.   Mức phí:     525.000 đ/sv, bao gồm:

-         Nội trú phí: 425.000 đ/học kỳ (85.000đ/tháng)

-         Tiền thế chấp tài sản: 100.000 đ/học kỳ


II.     HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ NỘI TRÚ KTX:           

* BƯỚC 1: Đăng ký online (bắt buộc)

o   Hạn cuối đăng ký: đến 17h00 ngày 19/9/2022.

o   Form đăng ký:    https://tinyurl.com/DangkyKTX-DUE

* BƯỚC 2: Kiểm tra danh sách sinh viên được xét ở nội trú và chuẩn bị hồ sơ

1/ Kiểm tra dạnh sách: Danh sách sinh viên khóa 48K được xét ở nội trú sẽ được cập nhật trên website trường và các kênh thông báo khác (trước 17h00 ngày 20/9/2022)

2/ Chuẩn bị Hồ sơ đăng ký nội trú:

        - 01 CCCD/CMND (photo cùng trên 1 tờ A4 không cắt nhỏ),

        - 01 Ảnh thẻ 4x6;

        - Các giấy tờ minh chứng Đối tượng ưu tiên mới nhất năm 2022 (bản photo).

        - 01 Hợp đồng nội trú (SV nhận tại Văn phòng Quản lý KTX khi nộp hồ sơ nội trú)

        - Các khoản lệ phí

* BƯỚC 3: Nộp hồ sơ đăng ký trực tiếp & nhận phòng ở

- Thời hạn nộp hồ sơ: từ ngày 21 đến ngày 23 tháng 9 năm 2022 trực tiếp tại Văn hòng quản lý KTX (tầng 1, khu nhà C của KTX trường)

- Sau khi hoàn thành việc nộp hồ sơ, sinh viên sẽ được bàn giao nhận phòng vào ở ngay.

Lưu ý: Nếu sinh viên không hoàn thành việc nộp hồ sơ trong thời gian trên, sẽ bị loại khỏi danh sách được xét ở nội trú và bổ sung các sinh viên khác.

Ngoài ra, Tân Sinh viên có thể liên hệ đăng ký nội trú tại KTX sinh viên của Thành phố (cách Trường ĐH Kinh tế khoảng 1km). Thông tin tham khảo: http://ktxdn.vn

Các thông tin về chỗ trọ, phòng trọ sẽ được đăng tải và cập nhật trên kênh thông tin facebook của Trung tâm Hỗ trợ sinh viên và Quan hệ doanh nghiệp (www.facebook.com/hotrosinhviendhkt), sinh viên có quan tâm vui lòng theo dõi thông tin tại trang facebook này.

                                                                                                          GIÁM ĐỐC