DHKT

Danh sách thi đánh giá năng lực tiếng Anh chuẩn đầu ra hệ VLVH - Đợt thi ngày 26/6/2022

23/06/2022

Kính gửi: Sinh viên hệ Vừa làm vừa học.

Theo kế hoạch, Trường Đại học Kinh tế tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh chuẩn đầu ra hệ Vừa làm vừa học vào ngày 26/6/2022.

Sinh viên xem danh sách thi tại đây.

Lưu ý:

- Sinh viên tra cứu lịch thi, danh sách thi và tham gia thi đúng lịch.

- Sinh viên phải mang theo Căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân khi tham gia dự thi.

Trân trọng.