DHKT

Kết quả xét cảnh báo học tập, thôi học và học tiếp sinh viên các lớp hệ chính quy khoá 46K về trước học kỳ I năm học 2021- 2022 (DỰ KIẾN)

14/01/2022

THÔNG BÁO

                 Kính gửi: Sinh viên các lớp hệ chính quy khoá 46K về trước.

       Hiện nay đã có kết quả xét Cảnh báo học tập, thôi học và học tiếp học kỳ I năm học 2021- 2022 (Kết quả DỰ KIẾN). Đề nghị các sinh viên có liên quan đăng nhập vào tài khoản cá nhân để xem kết quả.

       Mọi vướng mắc vui lòng liên hệ với Thầy, Cô giáo vụ các khoa hoặc Phòng Đào tạo 16h00 thứ 3 ngày 18/01/2022 để được giải quyết trước.

                 Trân trọng!