DHKT

Thông báo tuyển chọn ứng viên cho Học bổng Chương trình hợp tác trao đổi giảng viên và sinh viên giữa Đại học Đà Nẵng và Đại học Babes-Bolyai, Rumani

13/01/2022
Phòng Khoa học & HTQT kính thông báo Học bổng trao đổi cán bộ và sinh viên thuộc Chương trình Eramus+ KA1 hợp tác giữa Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) và Đại học Babes Bolyai, Rumani được Ủy ban Châu Âu tài trợ, cụ thể như sau:

1. Đối tượng
Giảng viên, sinh viên thuộc các ngành: Khoa học máy tính, Kế toán và hệ thống thông tin quản trị, Kinh tế và quốc tế học, Tài chính - ngân hàng, Quản trị kinh doanh, Quản trị hành chính công, Quản trị khách sạn, Du lịch và khoa học chính trị. Quan hệ quốc tế, Y tế cộng đồng…

Chương trình trao đổi cán bộ tham gia giảng dạy:
- Giảng dạy bằng tiếng Anh, tối thiểu 8 giờ.
- Số lượng: 02 suất
- Thời gian: 07 ngày (bao gồm 02 ngày đi lại)

Chương trình trao đổi sinh viên (các bậc đại học, thạc sĩ, tiến sĩ):
- Số lượng: 02 suất
- Thời gian: 4,5 tháng

Thông tin Chương trình tham khảo tại đây: https://www.ubbcluj.ro/en

Lưu ý: Đối với sinh viên đại học, chỉ tiếp nhận sinh viên năm 1,2,3; Đối với nghiên cứu sinh, chỉ tiếp nhận nghiên cứu sinh đã có kết nối với Giáo sư hướng dẫn trước khi nộp hồ sơ.

2. Thời gian dự kiến thực hiện trao đổi: Tháng 2/2022 – 7/2022.

3. Mức học bổng
Theo quy định chung của Chương trình Erasmus+ bao gồm:
- Chi phí vé máy bay khứ hồi: 1500 EUR
- Phí sinh hoạt: 800 EUR/tháng, sinh viên
- Phí sinh hoạt: 140 EUR/ngày, cán bộ

4. Yêu cầu ngoại ngữ
Đối với giảng viên: Tiếng Anh có chứng chỉ trình độ C1
Đối với sinh viên: Tiếng Anh có chứng chỉ trình độ B2

5. Hồ sơ (bằng tiếng Anh) gồm có:
(1) Mẫu đăng ký dành cho giảng viên tại đây:
https://docs.google.com/document/d/1lerHENC05aU39z_5wNB8PRbMxnkH99un/edit?usp=sharing&ouid=109913998203767341839&rtpof=true&sd=true
Mẫu đăng ký dành cho sinh viên tại đây:
https://docs.google.com/document/d/1_SvAT1u3C2hjW_Icbbmh1JsY-Tn1rwke/edit?usp=sharing&ouid=109913998203767341839&rtpof=true&sd=true
(2) Thư tự giới thiệu bản thân, động cơ tham gia chương trình, mức độ phù hợp của chương trình với nguyện vọng của bản thân, có xác nhận của lãnh đạo đơn vị (Motivation letter)
(3) Lý lịch khoa học đối với giảng viên hoặc Sơ yếu lý lịch đối với sinh viên (theo mẫu Europas)
(4) Bảng điểm, bằng cấp chuyên môn
(5) Chứng chỉ ngoại ngữ
(6) Bản sao hộ chiếu

6. Thời hạn nộp Hồ sơ
Trước ngày 21/01/2022 (Ưu tiên các hồ sơ nộp sớm)

7. Cách thức nộp hồ sơ
Ứng viên nộp bản scan qua email: ntnhoa@ac.udn.vn, hlngoc@ac.udn.vn và nộp trực tiếp bản cứng tại:
Ban Hợp tác Quốc tế - Phòng 10.017 -Tầng 10 – Tòa nhà B- Đại học Đà Nẵng.

Lưu ý: Ứng viên thuộc Trường Đại học Kinh tế - ĐHĐN khi nộp hồ sơ bản scan vui lòng cc địa chỉ email P.KH&HTQT: interrelations@due.edu.vn để lưu hồ sơ và được hỗ trợ các thủ tục khi được nhận học bổng.