DHKT

Thông báo về việc tổ chức giảng dạy và học tập trực tiếp dành cho Khóa 47K, hệ chính quy, tuyển sinh năm 2021

30/11/2021

Kính gửi:

- Các đơn vị trong Trường;

- Sinh viên Khóa 47K, hệ chính quy, tuyển sinh năm 2021.

- Giảng viên giảng dạy Khóa 47K, hệ chính quy, tuyển sinh năm 2021.

 

Thực hiện công văn số 4726/BGDĐT-GDTC ngày 15/10/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức hoạt động dạy học trực tiếp tại các cơ sở giáo dục; Công văn số 6666/BYT-MT ngày 16/8/2021 của Bộ Y tế về hướng dẫn phòng, chống dịch COVID-19 tại cơ quan, đơn vị; Công văn số 7009/UBND-KGVX ngày 15/10/2021 của UBND thành phố về việc tạm thời áp dụng một số biện pháp “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; Công văn số 4055/ĐHĐN-HSSV ngày 26/11/2021 của ĐHĐN về việc tổ chức học tập trực tiếp cho sinh viên Đại học Đà Nẵng, Nhà trường thông báo kế hoạch tổ chức giảng dạy và học tập cho sinh viên Khóa 47K trong thời gian tới. Cụ thể như sau:

- Hình thức giảng dạy, học tập: Giảng dạy - học tập trực tiếp kết hợp trực tuyến.

- Thời gian: Từ Thứ Hai, ngày 06/12/2021 theo thời khóa biểu đã công bố.

- Đối tượng sinh viên và giảng viên: Sinh viên khóa 47K và giảng viên tham gia giảng dạy khóa 47K (theo thời khóa biểu đã công bố) đang trú tại thành phố Đà Nẵng ở vùng có cấp độ dịch ở cấp độ 1, 2 thì sẽ tham gia dạy, học trực tiếp tại Trường. Những sinh viên khác sẽ học trực tuyến theo hình thức kết hợp (học trực tuyến kết nối với lớp học trực tiếp tại Trường).

Giảng viên, sinh viên khi tham gia các hoạt động giảng dạy và học tập trực tiếp tại Trường cần đảm bảo:

- Thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo quy định hiện hành; nghiêm túc thực hiện quy định 5K (Khẩu trang – Khử khuẩn – Khoảng cách – Không tập trung – Khai báo y tế).

- Khai báo y tế phải được thực hiện trước khi đến trường trên ứng dụng Danang Smart City hoặc trang http://khaibaoyte.danang.gov.vn (chỉ khai báo y tế giấy khi không thực hiện được khai báo điện tử); thực hiện việc quét mã QR theo hướng dẫn.

- Sinh viên trước khi đến Trường phải khai báo thông tin tiêm vắc xin phòng Covid trong hồ sơ cá nhân trong hệ thống quản lý của Nhà trường tại địa chỉ www.due.udn.vn và tuân thủ hướng dẫn của Nhà trường khi đến Trường.

- Nghiêm cấm đến trường đối với các trường hợp có biểu hiện nghi ngờ mắc COVID-19 (sốt, ho, khó thở,…); bản thân hoặc trong gia đình có người thân đang trong thời gian cách ly y tế theo quy định.

Trân trọng!