DHKT

Lịch thi kết thúc học phần học kỳ 1 năm học 2021-2022 - Đợt 1 (Dành cho một số lớp học phần khóa 45K - Khoa Du lịch)

26/11/2021

Kính gửi: Sinh viên đại học hệ chính quy.

            Theo kế hoạch, một số lớp học phần khóa 45K của Khoa Du lịch sẽ được tổ chức thi kết thúc học phần học kỳ 1 năm học 2021-2022 vào ngày 04-05/12/2021.

            Lịch thi: xem tại đây.

            Hướng dẫn thi tự luận trực tuyến dành cho đợt thi ngày 04-05/12/2021: xem tại đây.

            Đề nghị sinh viên đọc kỹ và nghiêm túc thực hiện theo hướng dẫn thi.

            Trước ngày thi, sinh viên dùng tài khoản cá nhân truy cập vào trang web http://due.udn.vn, vào mục Sinh viên -> Tra cứu lịch thi học kỳ để tra cứu lịch thi cá nhân. Link tham gia phòng thi trên Zoom Meeting sẽ được cập nhật trong lịch thi của sinh viên 24 giờ trước giờ thi.

            Sinh viên kiểm tra kỹ lịch thi. Mọi thắc mắc liên quan đến lịch thi, sinh viên liên hệ Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục, số điện thoại: 0236 3959 003 hoặc 0236 3221 037.

            Trân trọng.