DHKT

THÔNG BÁO (Lần 2) V/V GIA HẠN THỜI GIAN NỘP HỌC PHÍ HỌC KỲ II NĂM HỌC 2020 - 2021 ĐỐI VỚI SINH VIÊN KHÓA 46K

02/07/2021
  • Chi tiết thông báo V/v gia hạn thời gian nộp học phí học kỳ II năm học 2020-2021 tại đây
  • Đơn xin xác nhận hoàn cảnh khó khăn tại đây
  • Đơn xin gia hạn thời gian đóng học phí tại đây