DHKT

Thông báo v/v gia hạn thời gian nộp học phí học kỳ II năm học 2020 - 2021 đối với sinh viên khóa 45K trở về trước

11/05/2021
  1. Chi tiết thông báo V/v gia hạn thời gian nộp học phí học kỳ II năm học 2020-2021 tại đây
  2. Đơn xin xác nhận hoàn cảnh khó khăn tại đây
  3. Đơn xin gia hạn thời gian đóng học phí tại đây