DHKT

Thông báo xét tuyển Nghiên cứu sinh năm 2021

17/03/2021

Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng thông báo xét tuyển Nghiên cứu sinh và xét tuyển Nghiên cứu sinh cho người nước ngoài với 4 ngành:

- Kinh tế phát triển

- Quản trị kinh doanh

- Tài chính - Ngân hàng

- Kế toán

Thời gian xét tuyển
Đợt 1: Tháng 4/2021
- Nhận hồ sơ: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 02/4/2021 (thứ Sáu).
- Xét tuyển: Dự kiến ngày 23/4/2021 (thứ Sáu).
Đợt 2: Tháng 8/2021
- Nhận hồ sơ: Từ ngày 03/5/2021 (thứ Hai) đến hết ngày 30/7/2021 (thứ Sáu).
- Xét tuyển: Dự kiến ngày 20/8/2021 (thứ Sáu).
Đợt 3: Tháng 10/2021
- Nhận hồ sơ: Từ ngày 23/8/2021 (thứ Hai) đến hết ngày 01/10/2021 (thứ Sáu).
- Xét tuyển: Dự kiến ngày 22/10/2021 (thứ Sáu).
Đợt 4: Tháng 12/2021
- Nhận hồ sơ: Từ ngày 25/10/2021 (thứ Hai) đến hết ngày 03/12/2021 (thứ Sáu).
- Xét tuyển: Dự kiến ngày 20/12/2021 (thứ Hai).

- Xem thông báo xét tuyển Nghiên cứu sinh năm 2021 tại đây
Tải mẫu hồ sơ đăng ký xét tuyển Nghiên cứu sinh tại đây   

- Xem thông báo xét tuyển Nghiên cứu sinh cho người nước ngoài năm 2021 tại đây

Tải mẫu hồ sơ đăng ký xét tuyển Nghiên cứu sinh cho người nước ngoài tại đây

Chi tiết thông tin tuyển sinh tham khảo tại: http://ts.udn.vn

Chi tiết các chương trình đào tạo, hướng dẫn ôn tập, xem tại: http://due.udn.vn/saudaihoc