DHKT

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2021 - Khóa 43

17/03/2021

Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ khóa 43 và xét tuyển trình độ thạc sĩ cho người nước ngoài đợt 1 năm 2021 cho 7 ngành:
- Triết học
- Thống kê kinh tế
- Quản trị kinh doanh
- Tài chính - Ngân hàng
- Quản lý kinh tế
- Kế toán 
- Kinh tế phát triển 


Thời gian thi tuyển chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ, xét tuyển trình độ thạc sĩ cho người nước ngoài: Dự kiến tổ chức vào tháng 5/2021.
Thời gian đăng ký dự thi: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 16/4/2021. 

- Xem nội dung chi tiết thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ khóa 43 tại đây

Thí sinh đăng ký dự thi trực tuyến tại đây    

Xem nội dung chi tiết thông báo xét tuyển trình độ thạc sĩ cho người nước ngoài đợt 1 năm 2021 tại đây

Tải mẫu hồ sơ đăng ký xét tuyển trình độ thạc sĩ cho người nước ngoài tại đây

Chi tiết thông tin tuyển sinh tham khảo tại: http://ts.udn.vn

Chi tiết các chương trình đào tạo, hướng dẫn ôn tập, xem tại: http://due.udn.vn/saudaihoc
8310107

8310107