DHKT

  • Định hướng phát triển

    Định hướng phát triển

    Phát huy những thành tích đã đạt được, Phòng Tổ chức - Hành chính phấn đấu trở thành đơn vị vững mạnh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Xây dựng đội ngũ cán bộ, nhân viên có trình độ chuyên môn và tính chuyên nghiệp cao, tâm huyết với nghề, phục vụ tốt công tác dạy và học của Trường, phấn đấu trở thành đơn vị hàng đầu.