DHKT

  • Thông tin liên hệ

    Phòng Tổ chức - Hành chính Trường Đại học Kinh tế - ĐH Đà Nẵng

         + Địa chỉ: 71 Ngũ Hành Sơn, Tp. Đà Nẵng

         + Điện thoại: (84.511) 3-836-169

         + Email: kinhtedanang@due.edu.vn