DHKT

Đăng ký sử dụng cabin Phòng Nghiên cứu

18/04/2019

Kính gửi Quý Thầy/Cô

Phòng Khoa học & HTQT kính thông báo đến Quý Thầy/Cô về việc đăng ký sử dụng cabin Phòng Nghiên cứu - Trường Đại học Kinh tế

Quý Thầy/Cô vui lòng điền đầy thủ thông tin trong đơn đăng ký, sau đó gửi Phòng Khoa học & HTQT xác nhận.

Đơn đăng ký vui lòng download tại đây

Trân trọng cảm ơn!


Nghiên cứu khoa học

Giới thiệu

Chiến lược Khoa học & Công nghệ

Công trình khoa học

Tư vấn chính sách

Hội nghị - Hội thảo

Tạp chí khoa học kinh tế

Sinh viên Nghiên cứu khoa học

Lý lịch nhà khoa học

Nhóm nghiên cứu

Nhóm đọc (Reading group)

Định mức giờ khoa học

Mạng lưới hợp tác KH&CNTin tức - sự kiệnThông báo

Cơ sở dữ liệu KHCN

Văn bản

Liên hệ

Liên hệ

Phòng Khoa học & Hợp tác quốc tế, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

71 Ngũ Hành Sơn, Tp. Đà Nẵng

(0236) 395-4243

khoahoc@due.edu.vn