DHKT

Hướng dẫn cập nhật TK Scholar Google đã tạo bằng email due.edu.vn

25/09/2018
Kính gửi Quý Thầy Cô.

Hiện tại, một số Quý Thầy Cô đã có tài khoản scholar google bằng email due.edu.vn (xem tại địa chỉ : https://scholar.google.com.vn/citations?view_op=search_authors&hl=vi&mauthors=due.edu.vn&after_author=FBWSAP3___8J&astart=30). Để thay đổi tài khoản scholar google sang email due.udn.vn, Quý Thầy Cô thực hiện 2 thao tác sau:

1. Cập nhật mục Hồ sơ cá nhân và Chỉnh sửa hồ sơ cá nhân tại https://scholar.google.com.vn/

Quý Thầy Cô click dòng chữ Google Scholar phía bên trái trên cao của màn hình - Lựa chọn mục Hồ sơ cá nhân (Hình 1) và cập nhật thông tin tại cửa sổ Chỉnh sửa hồ sơ (Hình 2). Quý Thầy Cô chú ý: mục email xác nhận là due.udn.vn và click đặt tiểu sử ở chế độ công khai. Lưu lại các khai báo mới này.

   

 

2. Xác nhận tài khoản Scholar google bằng email due.udn.vn

Một thông báo xác nhận tài khoản sẽ được gửi đến Quý Thầy Cô qua email due.udn.vn, Quý Thầy Cô vui lòng đăng nhập email tại đường link  http://mail.due.udn.vn/ (mật khẩu mặc định: Mail2018, ID: abc@due.udn.vn - giống như email due.edu.vn, ví dụ tuanpk@due.edu.vn => tuanpk@due.udn.vn - như file đính kèm) để xác nhận và hoàn thành khai báo.

Quý Thầy Cô vui lòng hoàn thành trước 17h ngày 2/10/2018 (Thứ ba).
Trân trọng cảm ơn Quý Thầy Cô đã đọc email.
P.KH&HTQT

 


Nghiên cứu khoa học

Giới thiệu

Chiến lược Khoa học & Công nghệ

Công trình khoa học

Tư vấn chính sách

Hội nghị - Hội thảo

Tạp chí khoa học kinh tế

Sinh viên Nghiên cứu khoa học

Lý lịch nhà khoa học

Nhóm nghiên cứu

Nhóm đọc (Reading group)

Định mức giờ khoa học

Tin tức - sự kiệnThông báo

Cơ sở dữ liệu KHCN

Văn bản

Liên hệ

Liên hệ

Phòng Khoa học & Hợp tác quốc tế, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

71 Ngũ Hành Sơn, Tp. Đà Nẵng

(0236) 395-4243

khoahoc@due.edu.vn