DHKT

Thông báo đăng ký Tài khoản Scholar Google & Research Gate từ email due.udn.vn

25/09/2018

Kính gửi:      

- Lãnh đạo các Đơn vị Trường Đại học Kinh tế;

- Quý Thầy Cô.


Để quảng bá kết quả công bố khoa học, tăng số lần trích dẫn khoa học và tăng vị thứ xếp hạng đại học của Trường Đại học Kinh tế nói riêng và Đại học Đà Nẵng nói chung, Nhà trường thông báo và kính đề nghị các cán bộ, giảng viên toàn Trường tạo hồ sơ cá nhântrên GoogleScholar và ResearchGate với các thông tin như sau:

1. Kích hoạt email due.udn.vn của Đại học Đà Nẵng 

Email do Đại học Đà Nẵng cung cấp có tên miền @due.udn.vn. Nguyên tắc tạo email mới của ĐHĐN là phần tên như cũ, chỉ thay đuôi @due.edu.vn bằng due.udn.vn (ví dụ: tuanpk@due.edu.vn thành tuanpk@due.udn.vn). Mật khẩu mặc định là Mail2018. Địa chỉ truy cập email của ĐHĐN:  http://mail.due.udn.vn/

Quý Thầy Cô dùng tài khoản mail udn được cấp (file đính kèm) và mật khẩu mặc định trên đây để đăng nhập mail udn.vn. Quý Thầy Cô lưu ý đổi mật khẩu mới cho các lần truy cập sau. Để được hỗ trợ truy cập email của Đại học Đà Nẵng, Quý Thầy Cô liên hệ Trung tâm CNTT&TT (Anh Duy 0905004848).


2. Tạo tài khoản Google Scholar & Research Gate

Quý Thầy Cô tạo tài khoản Google Scholar tại địa chỉ: https://scholar.google.com.vn/ & Research Gate tại địa chỉ: https://www.researchgate.net/ trước 17h ngày 2/10/2018 (thứ Ba).

Hồ sơ cá nhân của quý thầy cô cần ghi thông tin đơn vị công tác bằng tiếng Anh là University of Economics – The University of Danang và sử dụng email due.udn.vn đã kích hoạt ở mục 1. Quý Thầy/Cô xem Hướng dẫn đính kèm để biết cách thức tạo tài khoản và cập nhật lý lịch khoa học trên Google Scholar & Research Gate. Quý Thầy Cô chú ý cần xác nhận tài khoản Google Scholar từ mail due.udn.vncá nhân để được đưa vào hệ thống chung của ĐHĐN.


Nhà trường kính đề nghị Lãnh đạo các Đơn vị trong Trường thông báo cho toàn thể cán bộ, giảng viên của Đơn vị mình được biết và thực hiện. Đây là một trong những tiêu chí được sử dụng để đánh giá CB-VC của Nhà trường trong năm 2018. Kính đề nghị Quý Thầy Cô quan tâm và thực hiện trong thời gian quy định. Thông tin hỗ trợ về tài khoản Google Scholar, Quý Thầy Cô liên hệ Phòng Khoa học & HTQT (TS. Đặng Hữu Mẫn, man.dang@due.edu.vn).

 

Phụ lục 1: Danh sách email udn của ĐHĐN

Phụ lục 2: Hướng dẫn tạo tài khoản Google Scholar và Research Gate

 

Trân trọng cảm ơn!  
P.KH&HTQT

Nghiên cứu khoa học

Giới thiệu

Chiến lược Khoa học & Công nghệ

Công trình khoa học

Tư vấn chính sách

Hội nghị - Hội thảo

Tạp chí khoa học kinh tế

Sinh viên Nghiên cứu khoa học

Lý lịch nhà khoa học

Nhóm nghiên cứu

Nhóm đọc (Reading group)

Định mức giờ khoa học

Tin tức - sự kiệnThông báo

Cơ sở dữ liệu KHCN

Văn bản

Liên hệ

Liên hệ

Phòng Khoa học & Hợp tác quốc tế, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

71 Ngũ Hành Sơn, Tp. Đà Nẵng

(0236) 395-4243

khoahoc@due.edu.vn