DHKT

Trường Đại học Kinh tế với mục tiêu trở thành trường Đại hoc nghiên cứu vào năm 2020

Trường Đại học Kinh tế là một đơn vị thành viên của Đại học Đà Nẵng, tiền thân là Khoa Kinh tế thuộc Viện Đại học Đà Nẵng (sau đổi tên thành Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng) được thành lập vào tháng 7 năm 1975. Đến năm 2004, theo Quyết định số 129/CP-KG của Chính phủ về việc đổi tên trường đại học, Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh chính thức được đổi tên thành Trường Đại học Kinh tế thuộc Đại học Đà Nẵng và phát triển cho đến ngày nay.Trường Đại học Kinh tế theo đuổi viễn cảnhtrở thành đại học nghiên cứu hàng đầu Việt Nam, đóng góp tích cực vào sự thịnh vượng của cộng đồng ASEAN và tri thức nhân loại”, do vậy Nhà trường xác định sứ mệnhlà một trường đại học định hướng nghiên cứu, tạo dựng môi trường học thuật tiên tiến nhằm thúc đẩy khám phá, ứng dụng, chuyển giao tri thức khoa học kinh tế và quản lý, giải quyết các thách thức kinh tế - xã hội phục vụ sự phát triển thịnh vượng của cộng đồng”.

Tính đến tháng 3/2016, tổng số cán bộ nhà trường đạt 365 người (trong đó cán bộ trong biên chế: 237 người; cán bộ hợp đồng dài hạn (từ 1 năm trở lên) và hợp đồng không xác định thời hạn: 128 người). Từ số lượng giảng viên chưa đến 200 người trong năm 2010, đến nay trường đã có 264 giảng viên cơ hữu, trong đó: 236 giảng viên đạt trình độ trên đại học (chiếm 89,3%). 


Với đội ngũ các nhà khoa học đa ngành và nhiều kinh nghiệm, Nhà trường luôn tập trung thực hiện hai định hướng chủ đạo: 1) Các nghiên cứu thiên về học thuật hướng đến các chuẩn quốc tế và2) các đề tài khoa học mang tính ứng dụng, đóng vai trò tham vấn chính sách, chiến lược cho các tổ chức và địa phương quan tâm. Trong giai đoạn 2010 - 2015, Trường đã nghiệm thu đúng thời hạn 164 đề tài khoa học các cấp, trong đó có: 01 đề tài cấp nhà nước; 21 đề tài cấp bộ; 11 đề tài liên kết địa phương và 135 đề tài cấp cơ sở; 36 bài báo quốc tế, 517 bài báo trong nước, 63 bài tham luận hội thảo quốc tế, 261 bài tham luận hội thảo quốc gia, địa phương; 36 giáo trình và sách tham khảo. Bên cạnh nhiệm vụ khoa học của giảng viên, thì sinh viên Nhà trường cũng rất tích cực tham gia các đề tài nghiên cứu khoa học hàng năm và giành được nhiều giải thưởng đáng khích lệ: 1 giải nhất, 3 giải nhì, 5 giải ba và 2 giải khuyến khích tại Giải thưởng SVNCKH do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức.


Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng được công nhận như là một trong những trung tâm đào tạo về khoa học kinh tế và quản lý hàng đầu của Việt Nam. Nhà trường vẫn luôn duy trì và phát triển đội ngũ các nhà khoa học có năng lực, sáng tạo và trách nhiệm, góp phần thiết thực vào công tác đào tạo của cộng đồng doanh nghiệp & xã hội. Bên cạnh việc gia tăng số lượng đề tài khoa học các cấp, định hướng quản lý khoa học của Trường chuyển dần sang quan điểm chiến lược, đa dạng đối tác, mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực và kết nối bền chặt với địa phương và cộng đồng doanh nghiệp. Các hoạt động khoa học và công nghệ của Nhà trường hiện nay tập trung vào các nội dung sau đây:


- Các đề tài nghiên cứu khoa học từ nguồn ngân sách nhà nước, bao gồm nhóm đề tài cấp Nhà nước, đề tài cấp Bộ, đề tài cấp đại học Vùng và nhóm đề tài cấp cơ sở do Nhà trường quản lý
- Các đề tài khoa học và chuyển giao công nghệ, liên kết với doanh nghiệp và địa phương
- Xuất bản Tạp chí Khoa học Kinh tế theo quý
- Tổ chức hội nghị - hội thảo - chuyên đề khoa học
- Tổ chức phong trào sinh viên nghiên cứu khoa học, hướng tới cuộc thi " Tài năng khoa học trẻ Việt Nam" do Bộ GD&ĐT tổ chức hàng năm
- Quản lý định mức tính giờ khoa học
- Xuất bản giáo trình, phục vụ cho nhu cầu đào tạo của Nhà trường
- Quản lý các nhóm giảng dạy và nghiên cứu 


Nghiên cứu khoa học

Giới thiệu

Chiến lược Khoa học & Công nghệ

Công trình khoa học

Tư vấn chính sách

Hội nghị - Hội thảo

Tạp chí khoa học kinh tế

Sinh viên Nghiên cứu khoa học

Lý lịch nhà khoa học

Nhóm nghiên cứu

Nhóm đọc (Reading group)

Định mức giờ khoa học

Tin tức - sự kiệnThông báo

Cơ sở dữ liệu KHCN

Văn bản

Liên hệ

Liên hệ

Phòng Khoa học & Hợp tác quốc tế, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

71 Ngũ Hành Sơn, Tp. Đà Nẵng

(0236) 395-4243

khoahoc@due.edu.vn