DHKT

Thông báo lịch tổ chức Hội nghị SVNCKH cấp trường năm học 2015-2016

Kính gửi Quý Thầy Cô và các bạn sinh viên,

Phòng Khoa học & HTQT trân trọng thông báo đến Quý Thầy Cô và các bạn sinh viên về thời gian dự kiến tổ chức Hội nghị SVNCKH cấp trường năm học 2015-2016

Thời gian:     07h00 ngày 03/06/2016 (thứ 6)

Địa điểm: Hội trường E- Khu giảng đường D

Các tiểu ban: 04 Hội đồng đại trà & 04 Hội đồng CLC (Danh sách cụ thể sẽ thông báo vào ngày 31/05/2016)

Để chuẩn bị tốt cho công tác tổ chức Hội nghị cấp Trường, Nhà Trường kính đề nghị các Khoa đã hoàn thành bảo vệ cấp cơ sở (cấp Khoa) gửi danh sách kết quả bảo vệ của sinh viên kèm theo các biểu mẫu (biên bản, phiếu phản biện, phiếu chấm điểm) về cho Phòng Khoa học & HTQT trước 17h ngày 20/05/2016.


Căn cứ vào danh sách đề cử của Khoa, Sinh viên tham gia Hội nghị SVNCKH cấp Trường cần gửi các tài liệu về cho Phòng Khoa học &HTQT 

- Nộp bản in của tóm tắt và toàn văn (01 cuốn) trực tiếp tại P.KH&HTQT, Khu B - Phòng 201, trước 17h ngày 25/05/2016

- Gửi file mềm tóm tắt và toàn văn (file doc) và file slides đến email khoahoc@due.edu.vn, (Tiêu đề file cần ghi rõ tên sinh viên và lớp) trước 17h ngày 25/05/2016

- Kiểm tra máy tính và slides: 15h ngày 02/06/2016 tại các tiểu ban 

Theo Quy chế chi tiêu nội bộ và kế hoạch tổ chức Hội nghị, mỗi một đề tài SVNCKH sẽ được hỗ trợ 200.000 VNĐ/ cấp Khoa và 300.000 VNĐ/ cấp Trường, kèm theo 50.000 VNĐ/ tiền in ấn tài liệu cho mỗi lần bảo vệ. Các khoản hỗ trợ này sẽ được Phòng Kế hoạch- Tài chính chuyển khoản trực tiếp đến tài khoản sinh viên/ trưởng nhóm.

Trân trọng thông báo.

P.KH&HTQT

 


Nghiên cứu khoa học

Giới thiệu

Công trình khoa học

Hội nghị - Hội thảo

Tạp chí khoa học kinh tế

Sinh viên Nghiên cứu khoa học

Lý lịch nhà khoa học

Nhóm nghiên cứu

Nhóm đọc (Reading group)

Định mức giờ khoa học

Tin tức - sự kiệnThông báo

Cơ sở dữ liệu KHCN

Văn bản

Liên hệ

Liên hệ

Phòng Khoa học & Hợp tác quốc tế, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

71 Ngũ Hành Sơn, Tp. Đà Nẵng

(0236) 395-4243

khoahoc@due.edu.vn