DHKT

Hướng dẫn sử dụng hệ thống khai báo giờ nghiên cứu khoa học năm 2014-2015

14/08/2015
Kính gửi quý Thầy/Cô
Để chuẩn bị cho việc triển khai công tác kê khai tính giờ NCKH năm học 2014-2015, Phòng Khoa học và HTQT kính gửi đến quý Thầy/Cô file hướng dẫn cách sử dụng và kê khai giờ NCKH trên hệ thống trực tuyến kh.due.edu.vn
Một số nội dung chính:
1. Định mức khối lượng giờ NCKH: GS và GVCC 700 giờ, PGS và GVC 600 giờ, Giảng viên 500 giờ  (Theo thông tư liên tịch Số 06/2011/TTLT-BNV-BGDĐT và quy chế chi tiêu nội bộ 2012 của ĐHĐN).
2. Thời gian tính giờ khoa học năm 2014-2015: Từ 01/09/2015 đến 31/08/2015.
3. Cách thức kê khai
- Cán bộ giảng viên đăng nhập vào hệ thống tại trang web http://kh.due.udn.vn (ID: mã giảng viên, pass: cá nhân hóa)Nếu quên mật khẩu, Thầy Cô chọn mục Lấy lại mật khẩu và cung cấp email đã sử dụng khi đăng ký tài khoản để hệ thống gửi lại mật khẩu mới. Đối với cán bộ, giảng viên chưa có tài khoản trên hệ thống thì liên hệ trực tiếp về Phòng Khoa học & HTQT để cấp tài khoản. 
- Sau khi đăng nhập, cán bộ giảng viên tiến hành cập nhật lý lịch khoa học cá nhân của mình lên hệ thống tại các mục: giáo trình, bài báo, đề tài.
- Cán bộ giảng viên có trong diện được giảm trừ định mức giờ NCKH thì kê khai vào phần giờ NCKH định mức trong mục Quản lý điểm (Theo Quy chế chi tiêu nội bộ của Đại học Đà Nẵng và Trường ĐHKT năm 2012)

- Kết thúc quá trình khai báo, Thầy Cô in phiếu tính điểm tại Mục XEM TRƯỚC ĐIỂM, ký xác nhận và gửi lại Khoa quản lý chuyên môn, kèm theo minh chứng (01 bản photo)

4. Nếu trong quá trình thực hiện, Quý Thầy Cô cần sự hỗ trợ và giúp đỡ, xin liên hệ với Phòng Khoa học và HTQT qua số điện thoại 0511-3954243 (Cô Quỳnh Anh).


Nghiên cứu khoa học

Giới thiệu

Chiến lược Khoa học & Công nghệ

Công trình khoa học

Tư vấn chính sách

Hội nghị - Hội thảo

Tạp chí khoa học kinh tế

Sinh viên Nghiên cứu khoa học

Lý lịch nhà khoa học

Nhóm nghiên cứu

Nhóm đọc (Reading group)

Định mức giờ khoa học

Tin tức - sự kiệnThông báo

Cơ sở dữ liệu KHCN

Văn bản

Liên hệ

Liên hệ

Phòng Khoa học & Hợp tác quốc tế, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

71 Ngũ Hành Sơn, Tp. Đà Nẵng

(0236) 395-4243

khoahoc@due.edu.vn