DHKT

Sinh viên Trường Đại học Kinh tế tham gia vòng chung khảo Giải thưởng Eureka 2023

23/11/2023

Giải thưởng Sinh viên Nghiên cứu khoa học - Euréka lần thứ 25 năm 2023 là giải thưởng do Thành đoàn Tp. Hồ Chí Minh tổ chức hàng năm, nhằm khuyến khích các tài năng trẻ tại các cơ sở giáo dục đại học Việt Nam tham gia NCKH trên nhiều lĩnh vực khác nhau. Vòng chung kết Eureka 2023 sẽ được tổ chức từ ngày 23-26/12/2023 tại Trường Đại học Xã hội nhân văn, Đại học quốc gia Tp HCM. Năm nay, Trường ĐHKT-ĐHĐN có 01 đề tài sẽ tham gia tại vòng chung kết Eureka lần thứ 25, cụ thể:

Tên đề tài: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến năng lực có việc làm của sinh viên - ứng dụng mô hình CareerEDGE

Sinh viên: Đào Thị Bảo Vi, Khoa Quản trị Kinh doanh, Trường ĐHKT-ĐHĐN

GVHD: TS. Huỳnh Thị Mỹ Hạnh, Khoa QTKD, Trường ĐHKT-ĐHĐN.

Thông tin chi tiết tại Fanpage Giải thưởng Eureka: https://www.facebook.com/sinhviennckh

Chúc team SVNCKH của Khoa QTKD-DUE tự tin báo cáo, đạt kết quả tốt nhất tại Giải thưởng Eureka 2023.

P.KH&HTQT


Nghiên cứu khoa học

Giới thiệu

Chiến lược Khoa học & Công nghệ

Công trình khoa học

Tư vấn chính sách

Hội nghị - Hội thảo

Tạp chí khoa học kinh tế

Sinh viên Nghiên cứu khoa học

Lý lịch nhà khoa học

Nhóm nghiên cứu

Nhóm đọc (Reading group)

Định mức giờ khoa học

Mạng lưới hợp tác KH&CNTin tức - sự kiệnThông báo

Cơ sở dữ liệu KHCN

Văn bản

Liên hệ

Liên hệ

Phòng Khoa học & Hợp tác quốc tế, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

71 Ngũ Hành Sơn, Tp. Đà Nẵng

(0236) 395-4243

khoahoc@due.edu.vn