DHKT

Thư mời viết bài Hội thảo Khoa học Quốc gia Kế toán - Kiểm toán 2023 (VCAA2023)

30/08/2023
Kính gửi Quý Thầy/Cô.
Hội thảo Quốc gia về Kế toán - Kiểm toán năm 2023 (VCAA2023) là Hội thảo thường niên được tổ chức luân phiên tại các trường Đại học nhằm mở ra diễn đàn để chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm cũng như quan điểm trong việc đổi mới đào tạo, nghiên cứu về kế toán, kiểm toán tại các cơ sở đào tạo ở Việt Nam. 
Chủ đề của Hội thảo năm 2023 là "Kế toán - Kiểm toán trong nền Kinh tế số và Hội nhập quốc tế". Nhà trường trân trọng kính mời quý Thầy/Cô tham gia viết bài cho Hội thảo nói trên, nội dung cụ thể như sau:
Thời gian tổ chức: 07/10/2023 (Thứ Bảy)
Địa điểm: Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội
Thời gian nhận bài: trước ngày 30/08/2023
Email nhận bài: vcaa2023@haui.edu.vn
Liên hệ Hội thảo:
- PGS.TS. Đặng Ngọc Hùng (Ban Tổ chức) 0983981845
- TS. Nguyễn Thị Xuân Hồng (Ban Thư ký Hội thảo) 0988010980
- ThS. Nguyễn Thị Liên (Ban Thư ký Hội thảo) 0972639510
Trân trọng./.
Phòng KH&HTQT.

Nghiên cứu khoa học

Giới thiệu

Chiến lược Khoa học & Công nghệ

Công trình khoa học

Tư vấn chính sách

Hội nghị - Hội thảo

Tạp chí khoa học kinh tế

Sinh viên Nghiên cứu khoa học

Lý lịch nhà khoa học

Nhóm nghiên cứu

Nhóm đọc (Reading group)

Định mức giờ khoa học

Mạng lưới hợp tác KH&CNTin tức - sự kiệnThông báo

Cơ sở dữ liệu KHCN

Văn bản

Liên hệ

Liên hệ

Phòng Khoa học & Hợp tác quốc tế, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

71 Ngũ Hành Sơn, Tp. Đà Nẵng

(0236) 395-4243

khoahoc@due.edu.vn