DHKT

V/v đề cử ứng viên tham gia Giải thưởng APEC về đổi mới, nghiên cứu và giáo dục năm 2023

29/05/2023

Kính gửi Quý Thầy/ Cô,

Phòng KH&HTQT đã tiếp nhận Công văn số 2269/BGDĐT-KHCNMT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đề cử ứng viên tham gia Giải thưởng APEC về Đổi mới, Nghiên cứu và Giáo dục năm 2023.

Chủ đề giải thưởng ASPIRE 2023: Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo toàn diện vì một môi trường tự cường và bền vững.

Tiêu chuẩn ứng viên: 

  • Là công dân của các nền kinh tế thành viên APEC, tuổi dưới 40.
  • Là các nhà khoa học trẻ tài năng, có những công trình NCKH và công nghệ xuất sắc được công bố quốc tế; có những đóng góp tiêu biểu thúc đẩy quá trình đổi mới sáng tạo, có hoạt động hợp tác với các nhà khoa học từ các nền kinh tế thành viên APEC khác, có đóng góp tiêu biểu liên quan đến chủ đề ASPIRE 2023 “Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo toàn diện vì một môi trường tự cường và bền vững”. 

Yêu cầu hồ sơ: 

  • Bản Sơ yếu lý lịch tiếng Anh và tiếng Việt;
  • Bản tóm tắt công trình nghiên cứu được công bố quốc tế trong các lĩnh vực liên quan đến chủ đề ASPIRE 2023 (tiếng Anh và tiếng Việt);
  • Tờ khai thông tin đề cử ứng viên theo mẫu của Ban Thư ký APEC (Mẫu đính kèm);
  • Ảnh chụp của ứng viên (lớn hơn 250*300 pixel). 

Quý Thầy/ Cô có nhu cầu đăng ký, xin vui lòng gửi hồ sơ bản cứng về Phòng KH&HTQT, bản mềm về email khoahoc@due.edu.vn trước 12h00 ngày 29/5/2023 (Thứ Hai).

Trân trọng!


Nghiên cứu khoa học

Giới thiệu

Chiến lược Khoa học & Công nghệ

Công trình khoa học

Tư vấn chính sách

Hội nghị - Hội thảo

Tạp chí khoa học kinh tế

Sinh viên Nghiên cứu khoa học

Lý lịch nhà khoa học

Nhóm nghiên cứu

Nhóm đọc (Reading group)

Định mức giờ khoa học

Mạng lưới hợp tác KH&CNTin tức - sự kiệnThông báo

Cơ sở dữ liệu KHCN

Văn bản

Liên hệ

Liên hệ

Phòng Khoa học & Hợp tác quốc tế, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

71 Ngũ Hành Sơn, Tp. Đà Nẵng

(0236) 395-4243

khoahoc@due.edu.vn