DHKT

[Hỗ trợ truyền thông] Thư mời viết bài Hội thảo khoa học quốc tế “Hội thảo quốc tế lần thứ 4 về Kinh tế, Kinh doanh và Tài chính Việt Nam trong bối cảnh đại dịch covid-19”

23/05/2022

Kính gửi Quý Thầy/ Cô,

Phòng KH&HTQT kính chuyển đến Quý Thầy/ Cô Thư mời viết bài Hội thảo khoa học quốc tế “Hội thảo quốc tế lần thứ 4 về Kinh tế, Kinh doanh và Tài chính Việt Nam trong bối cảnh đại dịch covid-19” do Trường Đại học Kinh tế Huế cùng với Trường Đại học Cần Thơ, Trường Đại học Tây Nguyên và Đại học Sofia, Bungari phối hợp đồng tổ chức với các thông tin cụ thể như sau:

  • Thời gian tổ chức: 29 tháng 7 năm 2022
  • Địa điểm tổ chức: Trường Đại học Kinh tế Huế, 99 Hồ Đắc Di, phường An Cựu, Tp. Huế
  • Ngôn ngữ: tiếng Việt hoặc tiếng Anh
  • Thời hạn gửi bài: trước ngày 30/05/2022
  • Địa chỉ nhận bài viết: bài viết gửi qua email hoithao@hce.edu.vn
  • Lệ phí tham dự Hội thảo: 2.000.000đ/ bài viết
  • Thông tin liên hệ: Thư ký Hội thảo ThS. Võ Thị Quỳnh Châu, ĐT: 0914114543

Thông tin chi tiết, kính mời Quý Thầy/ Cô xem Thư mời viết bài tại link: https://hce.edu.vn/#/detail/news/thu-moi-viet-bai-hoi-thao-quoc-te-lan-thu-4-ve-kinh-te,-kinh-doanh-va-tai-chinh/6989/63

Trân trọng!

P. KH&HTQT

Nghiên cứu khoa học

Giới thiệu

Chiến lược Khoa học & Công nghệ

Công trình khoa học

Tư vấn chính sách

Hội nghị - Hội thảo

Tạp chí khoa học kinh tế

Sinh viên Nghiên cứu khoa học

Lý lịch nhà khoa học

Nhóm nghiên cứu

Nhóm đọc (Reading group)

Định mức giờ khoa học

Tin tức - sự kiệnThông báo

Cơ sở dữ liệu KHCN

Văn bản

Liên hệ

Liên hệ

Phòng Khoa học & Hợp tác quốc tế, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

71 Ngũ Hành Sơn, Tp. Đà Nẵng

(0236) 395-4243

khoahoc@due.edu.vn