DHKT

Thông báo lịch Hội đồng nghiệm thu sách chuyên khảo "Chất lượng dịch vụ khách sạn trong kỷ nguyên số"

18/03/2022

Kính gửi Quý Thầy Cô.

Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế, Trường Đại học Kinh tế - ĐHĐN trân trọng kính mời Quý Thầy/Cô tham gia Hội đồng nghiệm thu sách chuyên khảo với các thông tin cụ thể sau: 

Tên sách: Chất lượng dịch vụ khách sạn trong kỷ nguyên số

Chủ biên: PGS.TS. Lê Văn Huy

Thành phần: Theo Quyết định số 404/QĐ-ĐHKT ngày 16/02/2022 

Thời gian: 9h30, thứ sáu, ngày 18 tháng 03 năm 2022

Địa điểm trực tuyến Google meet tại link: meet.google.com/awx-ocmr-ijz

Trân trọng kính thông báo.

Phòng KH&HTQT


Nghiên cứu khoa học

Giới thiệu

Chiến lược Khoa học & Công nghệ

Công trình khoa học

Tư vấn chính sách

Hội nghị - Hội thảo

Tạp chí khoa học kinh tế

Sinh viên Nghiên cứu khoa học

Lý lịch nhà khoa học

Nhóm nghiên cứu

Nhóm đọc (Reading group)

Định mức giờ khoa học

Tin tức - sự kiệnThông báo

Cơ sở dữ liệu KHCN

Văn bản

Liên hệ

Liên hệ

Phòng Khoa học & Hợp tác quốc tế, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

71 Ngũ Hành Sơn, Tp. Đà Nẵng

(0236) 395-4243

khoahoc@due.edu.vn