DHKT

T2021 Lịch bảo vệ nghiệm thu đề tài khoa học cấp cơ sở do Trường ĐHKT quản lý năm 2021

26/12/2021

Kính gửi Quý Thầy Cô lịch bảo vệ nghiệm thu đề tài khoa học cấp cơ sở do Trường ĐHKT quản lý năm 2021

1. Nghiệm thu đề tài: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến kết quả nhóm làm việc trực tuyến - Trường hợp đối với sinh viên tại trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng. Mã số: T2021-04-01. 

- Theo QĐ số: 1644/QĐ-ĐHKT ngày 22/12/2021;

- Thời gian: 8h00 ngày 29/12/2021

- Địa điểm: Trực tuyến

2. Nghiệm thu đề tài: Ảnh hưởng của cấu trúc hộ gia đình đến tình trạng làm việc của người cao tuổi Việt Nam. Mã số: T2021-04-08

- Theo QĐ số: 1616/QĐ-ĐHKT ngày 16/12/2021;

- Thời gian: 8h00 ngày 29/12/2021

- Địa điểm: Trực tuyến

3. Nghiệm thu đề tài: Tác động của cơ cấu ngành kinh tế đến thu nhập của các nhóm hộ gia đình tại Việt Nam. Mã số: T2021-04-09

- Theo QĐ số: 1615/QĐ-ĐHKT ngày 16/12/2021;

- Thời gian: 9h30 ngày 29/12/2021

- Địa điểm: Trực tuyến

4. Nghiệm thu đề tài: Sự thỏa mãn trong công việc của nhân viên văn phòng tại thành phố Đà Nẵng. Mã số: T2021-04-02

- Theo QĐ số: 1645/QĐ-ĐHKT ngày 22/12/2021;

- Thời gian: 9h30 ngày 29/12/2021

- Địa điểm: Trực tuyến

5. Nghiệm thu đề tài: Thực thi quản trị khủng hoảng: Nghiên cứu đối với các khách sạn 3 sao ở thành phố Đà Nẵng. Mã số: T2021-04-03

- Theo QĐ số: 1646/QĐ-ĐHKT ngày 22/12/2021;

- Thời gian: 14h00 ngày 29/12/2021

- Địa điểm: Trực tuyến

6. Nghiệm thu đề tài: Tác động của năng lực quốc gia về logistics đến xuất khẩu - nghiên cứu thực tiễn tại Việt Nam.Mã số: T2021-04-04

- Theo QĐ số: 1619/QĐ-ĐHKT ngày 16/12/2021.

- Thời gian: 14h00 ngày 29/12/2021

- Địa điểm: Trực tuyến

7. Nghiệm thu đề tài: Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định tiếp tục sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông: Nghiên cứu đối với lĩnh vực du lịch tại Đà Nẵng. Mã số: T2021-04-05

- Theo QĐ số: 1647/QĐ-ĐHKT ngày 22/12/2021;

- Thời gian: 15h30 ngày 29/12/2021

- Địa điểm: Trực tuyến

8. Nghiệm thu đề tài: Vận dụng lý luận về vai trò nhà nước đối với thị trường của Paul A.Samuelson trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Mã số: T2021-04-10

- Theo QĐ số: 1618/QĐ-ĐHKT ngày 16/12/2021;

- Thời gian: 8h00 ngày 30/12/2021

- Địa điểm: Trực tuyến

9. Nghiệm thu đề tài: Xây dựng văn hóa ứng xử trên không gian mạng của sinh viên: Trường hợp sinh viên Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng. Mã số: T2021-04-11

- Theo QĐ số: 1617/QĐ-ĐHKT ngày 16/12/2021;

- Thời gian: 9h30 ngày 30/12/2021

- Địa điểm: Trực tuyến

10. Nghiệm thu đề tài: Phát huy vai trò của chính quyền cấp tỉnh đối với bảo vệ môi trường - Qua thực tiễn nghiên cứu tại tỉnh Quảng Nam. Mã số: T2021-04-12

- Theo QĐ số: 1650/QĐ-ĐHKT ngày 22/12/2021;

- Thời gian: 14h00 ngày 30/12/2021

- Địa điểm: Trực tuyến

11. Nghiệm thu đề tài: Tác động của COVID-19 đến tỷ suất sinh lời của cổ phiếu các ngân hàng niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Mã số: T2021-04-06

- Theo QĐ số: 1648/QĐ-ĐHKT ngày 22/12/2021;

- Thời gian: 14h00 ngày 30/12/2021

- Địa điểm: Trực tuyến

12. Nghiệm thu đề tài: Án lệ số 04/2016/AL: Giá trị pháp lý và thực tiễn áp dụng tại Việt Nam. Mã số: T2021-04-14

- Theo QĐ số: 1651/QĐ-ĐHKT ngày 22/12/2021;

- Thời gian: 15h30 ngày 30/12/2021

- Địa điểm: Trực tuyến

13. Nghiệm thu đề tài: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến đầu tư trực tiếp nước ngoài tại các tỉnh thành ở miền Trung của Việt Nam. Mã số: T2021-04-07

- Theo QĐ số: 1649/QĐ-ĐHKT ngày 22/12/2021;

- Thời gian: 15h30 ngày 30/12/2021

- Địa điểm: Trực tuyếnNghiên cứu khoa học

Giới thiệu

Chiến lược Khoa học & Công nghệ

Công trình khoa học

Tư vấn chính sách

Hội nghị - Hội thảo

Tạp chí khoa học kinh tế

Sinh viên Nghiên cứu khoa học

Lý lịch nhà khoa học

Nhóm nghiên cứu

Nhóm đọc (Reading group)

Định mức giờ khoa học

Mạng lưới hợp tác KH&CNTin tức - sự kiệnThông báo

Cơ sở dữ liệu KHCN

Văn bản

Liên hệ

Liên hệ

Phòng Khoa học & Hợp tác quốc tế, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

71 Ngũ Hành Sơn, Tp. Đà Nẵng

(0236) 395-4243

khoahoc@due.edu.vn