DHKT

[Dự án Thư viện dùng chung] thông báo Kế hoạch và Chương trình đào tạo đối với các cơ sở dữ liệu sách điện tử của các Nhà xuất bản uy tín (I-Group, Elselvier...)

05/08/2021

Kính gửi Quý Thầy Cô.

Ban Dự án Thư viện điện tử dùng chung xin được thông báo Kế hoạch và Chương trình đào tạo đối với các cơ sở dữ liệu sách điện tử vừa được kích hoạt truy cập như sau: 

1. Hình thức đào tạo:

Do tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh và theo sự chỉ đạo của Chính phủ về việc hạn chế tập trung đông người. Toàn bộ các buổi đào tạo sẽ được tổ chức theo hình thức trực tuyến thông qua ứng dụng Gotomeeting.

2. Hình thức đăng ký tham gia đào tạo:

Kính đề nghị các đơn vị thành viên thông báo và cử cán bộ tham gia buổi đào tạo và hướng dẫn sử dụng. Để phục vụ công tác lập danh sách và đánh giá hiệu quả của buổi đào tạo và hướng dẫn sử dụng, mỗi cán bộ tham gia tiến hành đăng ký và xác nhận tham gia theo Form đăng ký sau đây https://bit.ly/3ypwdWJ trước ngày 09 tháng 8 năm 2021.

Đường dẫn và hướng dẫn truy cập buổi đào tạo sẽ được gửi tới hòm thư của từng cá nhân đã đăng ký.

3. Kho thông tin:

Thư viện các đơn vị thành viên vui lòng truy cập kho dữ liệu thông tin và hướng dẫn triển khai các cơ sở dữ liệu tại đường dẫn http://bit.ly/2M1BArs

Các tài liệu có trên kho thông tin bao gồm:

  • Hướng dẫn kiểm tra quyền truy cập cơ sở dữ liệu
  • Giới thiệu Cơ sở dữ liệu
  • Hướng dẫn sử dụng cơ sở dữ liệu
  • Danh mục dữ liệu được truy cập toàn văn thuộc phạm vi dự án
  • Hướng dẫn kích hoạt và sử dụng truy cập từ xa
  • Slide giới thiệu và hướng dẫn cơ sở dữ liệu đến bạn đọc
  • Thông báo sử dụng cơ sở dữ liệu gửi đến bạn đọc

Vui lòng xem thông báo chính thức về Kế hoạch và chương trình Đào tạo và Hướng dẫn sử dụng tại đây

Mọi yêu cầu hỗ trợ liên quan xin vui lòng liên hệ

Ông Bùi Tuấn Linh – Trưởng phòng Dịch vụ khách hàng

Email: hotro.vneus@gmail.com hoặc support@itgroup.com.vn

Điện thoại: 024 2200 7289.

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn!  

 

Thời gian

Nội dung

Đợt 1:

Từ 14h00 đến 16h00

Thứ 2 ngày09

tháng 8 năm 2021

Chương trình đào tạo tập trung-Đề nghị toàn bộ các đơn vị thành viên cử cán bộ tham gia đào tạo.

Số lượng: Tối đa5 người/ đơn vị.

Tổng số tối đa 250 người/buổi đào tạo

Đối tượng ưu tiên:Đại diện lãnh đạo Trường và Thư viện, cán bộ thư viện trực tiếp triển khai.

Đợt 2:

Từ 14h00 đến 16h00

Thứ 3 ngày 17

tháng 8 năm 2021

Ưu tiên các đơn vị và các cán bộ thư viện chưa có điều kiện tham gia đợt 1.

Mở rộng cho các cán bộ, giảng viên và sinh viên các đơn vị có nhu cầu tham gia (nếu số lượng đăng ký còn đủ).

Tối đa 250 người/1 buổi đào tạo.

Đợt 3:

Từ 9h00 đến 11h00

Thứ 4 ngày 25

tháng 8 năm 2021

Ưu tiên các đơn vị và các cán bộ thư viện chưa có điều kiện tham gia đợt 1 và 2.

Mở rộng cho các cán bộ, giảng viên và sinh viên các đơn vị có nhu cầu tham gia (nếu số lượng đăng ký còn đủ).

Tối đa 250 người/1 buổi đào tạo.


Nghiên cứu khoa học

Giới thiệu

Chiến lược Khoa học & Công nghệ

Công trình khoa học

Tư vấn chính sách

Hội nghị - Hội thảo

Tạp chí khoa học kinh tế

Sinh viên Nghiên cứu khoa học

Lý lịch nhà khoa học

Nhóm nghiên cứu

Nhóm đọc (Reading group)

Định mức giờ khoa học

Tin tức - sự kiệnThông báo

Cơ sở dữ liệu KHCN

Văn bản

Liên hệ

Liên hệ

Phòng Khoa học & Hợp tác quốc tế, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

71 Ngũ Hành Sơn, Tp. Đà Nẵng

(0236) 395-4243

khoahoc@due.edu.vn