DHKT

[BBQT] V/v thưởng công bố khoa học trên tạp chí uy tín quốc tế năm 2021 - Quỹ Phát triển KHCN

06/12/2021

Kính gửi Quý Thầy/ Cô,

Triển khai Công văn số 72/QKHCN-VP của Quỹ Phát triển KH&CN – ĐHĐN về việc thưởng công bố khoa học trên tạp chí uy tín quốc tế năm 2021, Phòng KH&HTQT xin gửi đến Quý Thầy/ Cô thông tin liên quan đến việc xét thưởng như sau:

Yêu cầu xét thưởng bài báo:

Bài báo có thể hiện đơn vị công tác của tác giả liên hệ (“corresponding author”) là đơn vị thành viên/thuộc/trực thuộc ĐHĐN (tên tiếng Anh có cụm từ “The University of Danang”). Bài báo đăng tạp chí thuộc danh mục SCIE/SSCI/A&HCI trong WoS. Đối với các lĩnh vực khoa học xã hội-nhân văn bổ sung thêm bài báo đăng tạp chí thuộc danh mục Scopus.

Bài báo có thời điểm công bố được ghi trên bài báo đăng tạp chí từ ngày 30/11/2020 đến ngày 30/11/2021.


Quý Thầy/ Cô có bài báo đủ điều kiện tham gia xét thưởng, vui lòng thực hiện theo hướng dẫn sau:

1. Nộp hồ sơ đề nghị hỗ trợ, bản cứng gửi về Phòng KH&HTQT, bản mềm gửi qua email khoahoc@due.edu.vn. Hồ sơ gồm:

Đơn đề nghị hỗ trợ (Mẫu 1);

- Lý lịch khoa học của tác giả in từ trang web lý lịch khoa học của ĐHĐN;

- Bản photo (hoặc bản in giấy) bài báo khoa học đã công bố;

- Minh chứng tạp chí quốc tế uy tín thuộc các danh mục được quy định tại mục 3 của Phụ lục 1 đính kèm công văn.

2. Điền đầy đủ thông tin về bài báo vào đường link sau: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1fgfm9Jht-7RLKXDDPalKexNwz_KOTG-4CmHW2E6pPeU/edit?usp=sharing

Lưu ý: Nếu có thời gian công bố bản điện tử và thời gian công bố bản in thì Quý Thầy/ Cô kê khai cả 2 thời điểm, nếu bài báo chưa có bản in thì chỉ điền thời gian công bố bản điện tử.


Thời hạn nộp hồ sơ: trước 17h00 ngày 13/12/2021 (Thứ Hai)

Thông tin chi tiết, kính mời Quý Thầy/ Cô tham khảo Công văn, Phụ lục và các mẫu đính kèm.

 

Trân trọng cảm ơn!

P. KH&HTQT


Nghiên cứu khoa học

Giới thiệu

Chiến lược Khoa học & Công nghệ

Công trình khoa học

Tư vấn chính sách

Hội nghị - Hội thảo

Tạp chí khoa học kinh tế

Sinh viên Nghiên cứu khoa học

Lý lịch nhà khoa học

Nhóm nghiên cứu

Nhóm đọc (Reading group)

Định mức giờ khoa học

Tin tức - sự kiệnThông báo

Cơ sở dữ liệu KHCN

Văn bản

Liên hệ

Liên hệ

Phòng Khoa học & Hợp tác quốc tế, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

71 Ngũ Hành Sơn, Tp. Đà Nẵng

(0236) 395-4243

khoahoc@due.edu.vn