DHKT

QĐ thành lập Hội đồng tư vấn xét duyệt, đánh giá công nhận hiệu quả áp dụng cấp toàn quốc năm 2021 đối với đề tài NCKH

10/11/2021
Kính gửi Quý Thầy/ Cô,

Phòng KH&HTQT đã tiếp nhận Quyết định số 3728/QĐ-BGDĐT ngày 27/10/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thành lập Hội đồng tư vấn xét duyệt, đánh giá công nhận hiệu quả áp dụng, phạm vi ảnh hưởng cấp toàn quốc năm 2021 đối với 28 đề tài nghiên cứu khoa học các cấp của 23 tác giả thuộc các cơ sở giáo dục đại học. Hội đồng sẽ tư vấn giúp Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo xét danh hiệu chiến sỹ thi đua toàn quốc đối với 23 tác giả của 28 đề tài NCKH.

Trường Đại học Kinh tế - ĐHĐN có 03 đề tài của 05 tác giả được xét duyệt lần này, cụ thể như sau:
- Đề tài "Đánh giá tác động của các hiệp định thương mại tự do đến cơ cấu kinh tế và xác định các ngành có lợi thế phát triển trong cơ cấu kinh tế của Việt Nam" của PGS.TS. Nguyễn Mạnh Toàn, PGS.TS. Võ Thị Thúy Anh và TS. Huỳnh Thị Diệu Linh;
- Đề tài "Các nhân tố tác động, tiêu chí đánh giá hiệu quả và tính bền vững của tài chính toàn diện, của thúc đẩy phát triển tài chính toàn diện tại Việt Nam" của PGS.TS. Đoàn Ngọc Phi Anh;
- Đề tài "Phát triển chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn cho thành phố Đà Nẵng" của TS. Lê Thị Minh Hằng.

Thông tin chi tiết, kính mời Quý Thầy/ Cô xem tại Quyết định thành lập Hội đồng.

Trân trọng cảm ơn!
P. KH&HTQT.

Nghiên cứu khoa học

Giới thiệu

Chiến lược Khoa học & Công nghệ

Công trình khoa học

Tư vấn chính sách

Hội nghị - Hội thảo

Tạp chí khoa học kinh tế

Sinh viên Nghiên cứu khoa học

Lý lịch nhà khoa học

Nhóm nghiên cứu

Nhóm đọc (Reading group)

Định mức giờ khoa học

Tin tức - sự kiệnThông báo

Cơ sở dữ liệu KHCN

Văn bản

Liên hệ

Liên hệ

Phòng Khoa học & Hợp tác quốc tế, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

71 Ngũ Hành Sơn, Tp. Đà Nẵng

(0236) 395-4243

khoahoc@due.edu.vn