DHKT

Chúc mừng các đề tài của Trường Đại học Kinh tế đạt giải Nhì và giải Ba giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học Đại học Đà Nẵng năm 2021

26/10/2021

Ngày 26/10/2021, Đại học Đà Nẵng đã có thông báo kết quả xét Giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học Đại học Đà Nẵng năm 2021. Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng đã 02 nhóm sinh viên có thành tích xuất sắc đạt được giải Nhì và giải Ba của cuộc thi như sau:

GIẢI NHÌ với Đề tài của nhóm các bạn sinh viên Trần Thị Kiều Trinh và Lê Minh Toàn đến từ lớp 43K12.1, khoa Marketing, với tên đề tài "Would nostalgia advertising have a dual impact on both brand equity and pro-social behavior in corporate social marketing? An experiment into customers’ intention to bring their own shopping bags (BYOB) in supermarkets", dưới sự hướng dẫn của TS. Trần Triệu Khải, đã xuất sắc dành được Giải Nhì tại cuộc thi Giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học Đại học Đà Nẵng năm 2021.

GIẢI BA với Đề tài của bạn sinh viên Trương Minh Thi đến từ lớp 43K03.1, khoa Du lịch, với tên đề tài "Understanding factors affecting career resilience in the COVID-19: The case study of hospitality and tourism industry in Vietnam", dưới sự hướng dẫn của TS. Sử Ngọc Diệp, đã xuất sắc dành được Giải Ba tại cuộc thi Giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học Đại học Đà Nẵng năm 2021.

Một lần nữa xin gửi lời chúc mừng đến TS. Trần Triệu Khải, TS. Sử Ngọc Diệp và các bạn sinh viên Kiều Trinh - Minh Toàn - Minh Thi đã đạt thành tích xuất sắc và thành công với đề tài của mình.

Toàn văn Thông báo vui lòng xem tại đây

P.KH&HTQT.


Nghiên cứu khoa học

Giới thiệu

Chiến lược Khoa học & Công nghệ

Công trình khoa học

Tư vấn chính sách

Hội nghị - Hội thảo

Tạp chí khoa học kinh tế

Sinh viên Nghiên cứu khoa học

Lý lịch nhà khoa học

Nhóm nghiên cứu

Nhóm đọc (Reading group)

Định mức giờ khoa học

Tin tức - sự kiệnThông báo

Cơ sở dữ liệu KHCN

Văn bản

Liên hệ

Liên hệ

Phòng Khoa học & Hợp tác quốc tế, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

71 Ngũ Hành Sơn, Tp. Đà Nẵng

(0236) 395-4243

khoahoc@due.edu.vn