DHKT

Thư mời tham dự Hội thảo "Thúc đẩy chuyển đổi số trong các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng"

08/10/2021
Kính gửi Quý Thầy/Cô

Phòng Khoa học & HTQT trân trọng kính mời Quý Thầy/Cô tham dự Hội thảo "Thúc đẩy chuyển đổi số trong các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng" với các nội dung cụ thể như sau:
Thời gian: 8h00-11h30 ngày 12/10/2021 (Thứ Ba)
Địa điểm: Họp trực tuyến. Ban tổ chức hội thảo sẽ gửi thông tin về ID và Password để Quý thầy/cô tham gia vào phòng họp trực tuyến (ZOOM) trước 17h30 ngày 11/10/2021.

Quý thầy/cô vui lòng đăng ký tham dự theo link sau trước 17h00 ngày 10/10/2021

Toàn văn thông báo vui lòng xem tại đây

 

Trân trọng!

Nghiên cứu khoa học

Giới thiệu

Chiến lược Khoa học & Công nghệ

Công trình khoa học

Tư vấn chính sách

Hội nghị - Hội thảo

Tạp chí khoa học kinh tế

Sinh viên Nghiên cứu khoa học

Lý lịch nhà khoa học

Nhóm nghiên cứu

Nhóm đọc (Reading group)

Định mức giờ khoa học

Tin tức - sự kiệnThông báo

Cơ sở dữ liệu KHCN

Văn bản

Liên hệ

Liên hệ

Phòng Khoa học & Hợp tác quốc tế, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

71 Ngũ Hành Sơn, Tp. Đà Nẵng

(0236) 395-4243

khoahoc@due.edu.vn