DHKT

Thông báo v/v gửi hồ sơ tham gia Giải thưởng SVNCKH cấp Bộ năm 2021

12/08/2021

Kính gửi Quý Thầy Cô và các em sinh viên NCKH.

Giải thưởng SVNCKH cấp Bộ là hoạt động thường xuyên của Bộ Giáo dục và Đào tạo dành cho các nhóm sinh viên yêu thích hoạt động nghiên cứu khoa học. Do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành công văn số 2378/BGDĐT-KHCNMT ngày 9/6/2021 v/v điều chỉnh thời gian tiếp nhận hồ sơ xét tặng Giải thưởng SVNCKH cấp Bộ năm 2021: trước 17h00 ngày 30/8/2021 (lịch cũ là 30/6/2021). 

Căn cứ vào kết quả của Hội nghị SVNCKH của Nhà trường ngày 15/6/2021, 08 hồ sơ Giải Nhất và Giải Nhì cấp Trường sẽ được Nhà trường đề cử tham gia Giải thưởng SVNCKH cấp Bộ. Kính đề nghị các Nhóm SVNCKH được đề cử hoàn thành Hồ sơ và gửi về Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế trước 17h00 ngày 12/8/2021 (Thứ Năm). Mọi chậm trễ về hồ sơ và thời gian sẽ không được chấp nhận và đưa vào danh sách đề cử.

 - Hướng dẫn chuẩn bị hồ sơ: tại đây

- Thông tư 19/2012 có hướng dẫn về các biểu mẫu của Hồ sơ tham gia Giải thưởng cấp Bộ (phụ lục): tại đây

- Phí tham gia SVNCKH cấp Bộ: 3.000.000 đ/ hồ sơ sẽ được Nhà trường hỗ trợ 100%

- Toàn văn TB số 2378/BGDĐT tại đây

- Danh sách khen thưởng SVNCKH cấp Trường năm học 2020-2021: tại đây

====

Thông tin liên lạc: Phòng Khoa học & Hợp tác quốc tế 

Email: sinhviennckh@due.edu.vn; Phone 0236-3954243

Website SVNCKH: due.udn.vn/nghiencuukhoahoc - Mục Sinh viên nghiên cứu khoa hoc

Trân trọng kính thông báo.

P.KH&HTQT


Nghiên cứu khoa học

Giới thiệu

Chiến lược Khoa học & Công nghệ

Công trình khoa học

Tư vấn chính sách

Hội nghị - Hội thảo

Tạp chí khoa học kinh tế

Sinh viên Nghiên cứu khoa học

Lý lịch nhà khoa học

Nhóm nghiên cứu

Nhóm đọc (Reading group)

Định mức giờ khoa học

Tin tức - sự kiệnThông báo

Cơ sở dữ liệu KHCN

Văn bản

Liên hệ

Liên hệ

Phòng Khoa học & Hợp tác quốc tế, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

71 Ngũ Hành Sơn, Tp. Đà Nẵng

(0236) 395-4243

khoahoc@due.edu.vn