DHKT

Thư mời viết bài Hội thảo khoa học "Định hướng phát triển thành phố Hội An trong giai đoạn mới"

29/07/2021

Kính gửi Quý Thầy/Cô

Nhằm tạo diễn đàn khoa học để trao đổi, đánh giá toàn diện những thành tựu, kết quả đạt được, cũng như đặt ra những dự báo, thách thức và định hướng, giải pháp đối với thành phố Hội An trong bối cảnh phát triển mới. Viện Khoa học xã hội vùng Trung Bộ phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Hội An đồng tổ chức Hội thảo khoa học "Định hướng phát triển thành phố Hội An trong giai đoạn mới"

Ban tổ chức Hội thảo xin trân trọng kính mời các nhà khoa học và những người làm thực tiễn viết bài tham luận cho hội thảo.

Kế hoạch tổ chức Hội thảo dự kiến:

Thời gian: tháng 11 năm 2021

Địa điểm: TP. Hội An, tỉnh Quảng Nam

Địa chỉ nhận bài: hoithaohoian2021@gmail.com

Thời hạn nhận bài: trước 20/09/2021

Chi tiết thư mời vui lòng xem tại đây

Trân trọng cảm ơn!

P.KH&HTQT


Nghiên cứu khoa học

Giới thiệu

Chiến lược Khoa học & Công nghệ

Công trình khoa học

Tư vấn chính sách

Hội nghị - Hội thảo

Tạp chí khoa học kinh tế

Sinh viên Nghiên cứu khoa học

Lý lịch nhà khoa học

Nhóm nghiên cứu

Nhóm đọc (Reading group)

Định mức giờ khoa học

Tin tức - sự kiệnThông báo

Cơ sở dữ liệu KHCN

Văn bản

Liên hệ

Liên hệ

Phòng Khoa học & Hợp tác quốc tế, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

71 Ngũ Hành Sơn, Tp. Đà Nẵng

(0236) 395-4243

khoahoc@due.edu.vn