DHKT

Hướng dẫn thanh toán Hội nghị SVNCKH cấp Khoa

23/07/2021

Kính gửi Quý Thầy Cô phụ trách hoạt động SVNCKH.

Căn cứ thông báo 1031/TB-ĐHKT ngày 27/10/2020 và công văn số 166/TB-ĐHKT ngày 2/3/2021 v/v hướng dẫn tổ chức Hội nghị SVNCKH các cấp năm học 2020-2021, các Đơn vị (Khoa/Trung tâm) Trường Đại học Kinh tế đã hoàn thành hướng dẫn các đề tài SVNCKH cấp Khoa để đánh và và tuyển chọn đề tài xuất sắc tham gia Hội nghị cấp Trường. Ngày 15/6/2021, Hội nghị SVNCKH cấp Trường đã được tổ chức thành công với sự tham gia của 21 đề tài, kết quả có 4 giải Nhất - 4 Giải nhì và 4 Giải ba (theo QĐ khen thưởng số 830/QĐ-ĐHKT). 

Phòng KH&HTQT kính gửi Quý Đơn vị hướng dẫn thanh toán Hội nghị SVNCKH cấp Khoa như sau:

1. Các văn bản quy định áp dụng
2. Hồ sơ thanh toán SVNCKH cấp Khoa (hình thức chuyển khoản)
- Dự trù kinh phí & Giấy đề nghị thanh toán (phụ lục 2-3 đính kèm)
- Thanh toán cho Hội đồng chấm (kèm QĐ Hội đồng cấp Khoa)
- Giấy cam kết lưu trữ minh chứng SVNCKH cấp Khoa (bản toàn văn và Hồ sơ chấm cấp Khoa) - Phụ lục 4 đính kèm
3. Thời gian thanh quyết toán
Đơn vị xác nhận hồ sơ: Phòng Khoa học và HTQT
Đơn vị tiếp nhận hồ sơ: Phòng Kế hoạch - Tài chính

Thời gian gửi hồ sơ thanh toán SVNCKH cấp Khoa: trước ngày 30/7/2021 (Thứ Sáu).

4. Thông tin liên lạc

Phòng Khoa học & Hợp tác quốc tế, Phòng 302 - Nhà Đa Năng

Email: sinhviennckh@due.edu.vn; SĐT: 0236-3954243

Website: due.udn.vn/nghiencuukhoahoc - Mục SVNCKH năm học 2020-2021 hoặc tại đây

Trân trọng kính thông báo.

P.KH&HTQT


Nghiên cứu khoa học

Giới thiệu

Chiến lược Khoa học & Công nghệ

Công trình khoa học

Tư vấn chính sách

Hội nghị - Hội thảo

Tạp chí khoa học kinh tế

Sinh viên Nghiên cứu khoa học

Lý lịch nhà khoa học

Nhóm nghiên cứu

Nhóm đọc (Reading group)

Định mức giờ khoa học

Tin tức - sự kiệnThông báo

Cơ sở dữ liệu KHCN

Văn bản

Liên hệ

Liên hệ

Phòng Khoa học & Hợp tác quốc tế, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

71 Ngũ Hành Sơn, Tp. Đà Nẵng

(0236) 395-4243

khoahoc@due.edu.vn