DHKT

Hỗ trợ truyền thông: thư mời viết bài Hội thảo quốc gia EVFTA Hà Nội

17/06/2021
Kính gửi Quý Thầy/Cô,

Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng nhận được thư mời viết bài tham dự hội thảo quốc gia "EVFTA và quan hệ thương mại Việt Nam - EU" của trường Đại học KHXHNV- ĐH Quốc Gia TPHCM.

Phòng Khoa học & HTQT kính chuyển đến Quý Thầy/Cô thư mời nói trên để Quý Thầy/Cô tham gia viết bài cho Hội thảo.

 

Chi tiết Thư mời vui lòng xem tại đây


Tham luận gửi về địa chỉ email: dodieukhue@hcmussh.edu.vn 

Thời hạn gửi bài: Trước ngày 05/7/2021.

Trân trọng./.

Nghiên cứu khoa học

Giới thiệu

Công trình khoa học

Hội nghị - Hội thảo

Tạp chí khoa học kinh tế

Sinh viên Nghiên cứu khoa học

Lý lịch nhà khoa học

Nhóm nghiên cứu

Nhóm đọc (Reading group)

Định mức giờ khoa học

Tin tức - sự kiệnThông báo

Cơ sở dữ liệu KHCN

Văn bản

Liên hệ

Liên hệ

Phòng Khoa học & Hợp tác quốc tế, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

71 Ngũ Hành Sơn, Tp. Đà Nẵng

(0236) 395-4243

khoahoc@due.edu.vn