DHKT

Quyết định về việc khen thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học năm học 2020-2021

16/06/2021

 

Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng Quyết định tặng giấy khen và phần thưởng của Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng cho sinh viên đạt thành tích xuất sắc trong nghiên cứu khoa học sinh viên năm học 2020-2021. Mức thưởng như sau:

- Giải nhất: 1.000.000đ/ giải

- Giải nhì: 500.000đ/ giải

- Giải ba: 200.000đ/ giải

DANH SÁCH GIẢI THƯỞNG SINH VIÊN

NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NĂM HỌC 2020-2021

(Kèm theo Quyết định số  830/QĐ-ĐHKT ngày 15/06/2021 của Hiệu trưởng

Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng)

 

I.                   DANH SÁCH GIẢI NHẤT

 

Stt

Khoa

Tên đề tài

Họ và tên SV

Lớp sinh hoạt

GVHD

1

Tài chính

Do institutional investors improve informational efficiency of stock prices?

Đặng Thị Hồng Ngọc

43K15.1

PGS.TS. Đặng Tùng Lâm

2

Marketing

Would nostalgia advertising have a dual impact on both brand equity and pro-social behavior in corporate social marketing? An experiment into customers’ intention to bring their own shopping bags (BYOB) in supermarkets.

Trần Thị Kiều Trinh

Lê Minh Toàn

43K12.1

44K12.1

TS. Trần Triệu Khải

3

Kinh tế

Mối quan hệ giữa cơ cấu tuổi dân số, vốn con người và tăng trưởng kinh tế Việt Nam

Nguyễn Thị Ngọc Trinh

Hoàng Phan Việt Hà

Huỳnh Thị Diễm My

Phạm Huyền Trang

Nguyễn Văn Trung

44K11

TS. Nguyễn Thị Thu Hà

4

Du lịch

Understanding factors affecting career resilience in the COVID-19: The case study of hospitality and tourism industry in Vietnam

Trương Minh Thi

43K03.1

TS. Sử Ngọc Diệp

II.                DANH SÁCH GIẢI NHÌ

 

Stt

Khoa

Tên đề tài

Họ và tên SV

Lớp sinh hoạt

GVHD

1

Tài chính

The temptation of cash. Evidence from high-tech acquirers

Đào Thị Ngọc Trâm

Huỳnh Thanh Hiền

43K15.1

43K15.3

PGS.TS. Đặng Hữu Mẫn

2

Marketing

Thái độ chấp nhận của người dùng Đà Nẵng đối với dịch vụ y tế di động (mHealth): Câu chuyện về “Cái đầu lạnh” và “Trái tim nóng”.

Nguyễn Thị Thuỳ Trang

Nguyễn Thị Thủy

Lê Trần Phương Trúc

44K12.3

44K12.3

44K12.3

TS. Trần Triệu Khải

3

TMĐT

Xây dựng sàn giao dịch giáo dục đại học

Nguyễn Hồng Kim Duyên

Nguyễn Thị Trúc Xinh

43k22

TS. Võ Quang Trí, ThS. Nguyễn Văn Chức

4

KDQT

Factors Affecting Vietnam’s Apparel Export Value and Export Efficiency

Đặng Thị Mỹ Hạnh

Hồ Thanh Bảo

Lê Thị Bảo Trinh

Huỳnh Hiếu Ngân

44K01.1

44K01.1

44K01.1

44K08.3

Phùng Nam Phương

 

III.             DANH SÁCH GIẢI BA

 

Stt

Khoa

Tên đề tài

Họ và tên SV

Lớp sinh hoạt

GVHD

1

Ngân hàng

Tác động của rủi ro giá dầu đến chỉ số trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp: Minh chứng thực nghiệm từ các công ty dầu khí ở Châu Á

Bùi Thảo Ly

Nguyễn Đức Minh Quang

43K7.1

TS. Nguyễn Thành Đạt

2

QTKD

Sự hài lòng, lòng tự tôn, cam kết tình cảm của sinh viên và hành vi công dân học đường của sinh viên đại học: Nghiên cứu tại Đà Nẵng

Trần Thị Lan Trinh

Lý Trần Hà Ny

43K17

44K02.3

ThS. Trà Lục Diệp

3

Kinh tế

Mối quan hệ giữa thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI và chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI tại Việt Nam

Đào Thị Ngọc Ánh

Lưu Như Phương

Trần Viết Hoàng Phúc

Nguyễn Văn Tuấn

44K20.1

44K20.1

44K20.1

KT.44K20_CT2.1

ThS. Ông Nguyên Chương

4

KDQT

Impacts of Logistics Performance on Export Margins - An Empirical Study in Vietnam

Lương Nguyên Hoàng Anh

Nguyễn Đặng Quỳnh Tiên

Trương Ngọc Linh

43K01.2

43K01.4

43K01.4

Đinh Trần Thanh Mỹ

(Danh sách gồm có 12 đề tài)

Toàn văn Quyết định 830/QĐ-ĐHKT

Kỷ yếu Hội nghị vui lòng xem tại đây

P. KH&HTQT.


Nghiên cứu khoa học

Giới thiệu

Chiến lược Khoa học & Công nghệ

Công trình khoa học

Tư vấn chính sách

Hội nghị - Hội thảo

Tạp chí khoa học kinh tế

Sinh viên Nghiên cứu khoa học

Lý lịch nhà khoa học

Nhóm nghiên cứu

Nhóm đọc (Reading group)

Định mức giờ khoa học

Tin tức - sự kiệnThông báo

Cơ sở dữ liệu KHCN

Văn bản

Liên hệ

Liên hệ

Phòng Khoa học & Hợp tác quốc tế, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

71 Ngũ Hành Sơn, Tp. Đà Nẵng

(0236) 395-4243

khoahoc@due.edu.vn