DHKT

Thông báo kết quả xét khen thưởng trong hoạt động KH&CN thành phố năm 2020

17/05/2021
Kính gửi Quý Thầy/ Cô,

Phòng KH&HTQT đã tiếp nhận Công văn số 537/SKHCN-QLKH của Sở KH&CN Tp. Đà Nẵng về việc thông báo kết quả xét khen thưởng trong hoạt động KH&CN thành phố năm 2020. Theo đó, sau khi nhận được hồ sơ đề nghị xét khen thưởng của các tổ chức, cá nhân, Sở KH&CN đã thẩm định hồ sơ đồng thời tổ chức Hội đồng tư vấn xét khen thưởng bài báo khoa học. Kết quả, UBND thành phố đã có Quyết định số 1371/QĐ-UBND ngày 26/4/2021 về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố cho các tổ chức, cá nhân được khen thưởng.

Theo Quyết định trên, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng có 06 Thầy/ Cô được tặng Bằng khen do có bài báo khoa học xuất sắc được công bố trên các tạp chí khoa học uy tín và 03 Thầy/ Cô được tặng Bằng khen do có bài báo khoa học được công bố trên các tạp chí khoa học uy tín, cụ thể:

1. Bằng khen cho tác giả có bài báo khoa học xuất sắc được công bố trên các tạp chí khoa học uy tín:
  • PGS.TS. Đặng Tùng Lâm;
  • PGS.TS. Trần Trung Vinh;  
  • TS. Nguyễn Thành Đạt;
  • TS. Sử Ngọc Diệp;
  • TS. Lê Minh Hiếu;
  • ThS. Trần Thị Kim Phương.
2. Bằng khen cho tác giả có bài báo khoa học được công bố trên các tạp chí khoa học uy tín:
  • TS. Sử Ngọc Diệp;
  • TS. Huỳnh Thị Diệu Linh;
  • TS. Đặng Thị Tố Như.
Thông tin chi tiết, kính mời Quý Thầy/ Cô xem tại Quyết định số 1371/QĐ-UBND.

Phòng KH&HTQT xin chúc mừng Quý Thầy/ Cô và kính chúc Quý Thầy/ Cô ngày càng tỏa sáng trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học.

Trân trọng!
P. KH&HTQT

Nghiên cứu khoa học

Giới thiệu

Công trình khoa học

Hội nghị - Hội thảo

Tạp chí khoa học kinh tế

Sinh viên Nghiên cứu khoa học

Lý lịch nhà khoa học

Nhóm nghiên cứu

Nhóm đọc (Reading group)

Định mức giờ khoa học

Tin tức - sự kiệnThông báo

Cơ sở dữ liệu KHCN

Văn bản

Liên hệ

Liên hệ

Phòng Khoa học & Hợp tác quốc tế, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

71 Ngũ Hành Sơn, Tp. Đà Nẵng

(0236) 395-4243

khoahoc@due.edu.vn