DHKT

Thông báo v/v đăng ký đề tài KH&CN cấp Bộ năm 2022

10/02/2021

Kính gửi Quý Thầy Cô.

Thực hiện Quyết định số 646/QĐ-BGDĐT ngày 05/02/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc giao số lượng đề tài khoa học và công nghệ (KH&CN) cấp bộ năm 2022, Công văn số 562/BGDĐT-KHCNMT ngày 08/02/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện đề tài KH&CN cấp bộ năm 2022, Công văn 711 ngày 8/2/2021 của Giám đốc Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) v/v đăng ký đề tài cấp Bộ năm 2022, Nhà trường đề nghị các Đơn vị triển khai việc đăng ký đề xuất đề tài KH&CN cấp bộ năm 2022 đến cán bộ, giảng viên trong đơn vị mình như sau:  

1. Các tổ chức, cá nhân đăng ký đề xuất đề tài B2022 (theo Mẫu 1 Mẫu 2 được đính kèm); 

2. Yêu cầu sản phẩm:  

- Cần làm rõ sản phẩm đầu ra là các bài báo khoa học đăng trên các tạp chí trong hệ thống WoS, Scopus, tạp chí uy tín trong nước; sáng chế, giải pháp hữu ích, bản quyền tác giả … và các sản phẩm khác có thể định lượng được; 

- Có đào tạo thạc sĩ và tham gia đào tạo nghiên cứu sinh (nếu có); 

- Đảm bảo không trùng lắp với các nghiên cứu đã và đang thực hiện. 

3. Dự kiến kinh phí:  

- Đề tài thuộc lĩnh vực khoa học kỹ thuật: tối đa 600 triệu đồng/ đề tài; 

- Đề tài thuộc lĩnh vực khoa học cơ bản: tối đa 500 triệu đồng/ đề tài; 

- Đề tài thuộc lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn: tối đa 300 triệu đồng/ đề tài. 

Nhà trường đề nghị tổ chức/ cá nhân gửi Mẫu Đề xuất đề tài (Mẫu 1 và Mẫu 2 - files word) trước 17h00 ngày 18 tháng 02 năm 2021 qua địa chỉ email của Phòng KH&HTQT: khoahoc@due.edu.vn. Sau thời gian trên, Phòng KH&HTQT sẽ không tiếp nhận đề xuất để đưa vào danh mục tổng hợp gửi ĐHĐN. Dự kiến ĐHĐN sẽ triển khai Hội đồng xác định danh mục đề xuất đề tài KH&CN cấp bộ năm 2022 của ĐHĐN và gửi đến Bộ Giáo dục và Đào tạo trước ngày 26 tháng 02 năm 2021./. 

Nhân dịp Năm mới 2021 và Tết cổ truyền Tân Sửu, Phòng KH&HTQT kính chúc Quý Thầy Cô một năm 2021 sức khỏe - hạnh phúc và thành công.

Trân trọng.

P.KH&HTQT

 


Nghiên cứu khoa học

Giới thiệu

Chiến lược Khoa học & Công nghệ

Công trình khoa học

Tư vấn chính sách

Hội nghị - Hội thảo

Tạp chí khoa học kinh tế

Sinh viên Nghiên cứu khoa học

Lý lịch nhà khoa học

Nhóm nghiên cứu

Nhóm đọc (Reading group)

Định mức giờ khoa học

Tin tức - sự kiệnThông báo

Cơ sở dữ liệu KHCN

Văn bản

Liên hệ

Liên hệ

Phòng Khoa học & Hợp tác quốc tế, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

71 Ngũ Hành Sơn, Tp. Đà Nẵng

(0236) 395-4243

khoahoc@due.edu.vn